Di chúc đã công chứng muốn bổ sung người thừa kế thì có được không?

Chủ đề   RSS   
 • #604166 21/07/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (791)
  Số điểm: 5348
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Di chúc đã công chứng muốn bổ sung người thừa kế thì có được không?

  Di chúc trước đây đã lập, đã được công chứng và gửi giữ tại Văn phòng công chứng di chúc. Thời gian sau người lập di chúc muốn bổ sung thêm người được hưởng thừa kế cũng như điều chỉnh lại phần hưởng của từng người trước đó. Vậy theo quy định pháp luật thì di chúc đã được công chứng rồi thì có sửa, bổ sung được hay không? Hay phải lập bản di chúc khác, hủy bản di chúc cũ?

  1. Di chúc đã công chứng muốn bổ sung người thừa kế thì có được không?

  Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có quyền sau đây:

  - Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

  - Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

  - Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

  - Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

  - Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

  Theo đó, việc lập di chúc là quyền của mỗi người, để họ phân chia, chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

  Theo quy định tại Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau:

  - Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

  - Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

  - Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

  Như vậy, vừa sửa đổi, bổ sung di chúc thấm chí là hủy bỏ di chúc đã lập cũng là quyền của người lập di chúc. Họ có quyền sửa đổi, bổ sung di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào mà không phụ thuộc vào các yếu tố khác như là việc di chúc đã được công chứng.

  Cho nên di chúc đã công chứng muốn bổ sung người thừa kế thì người lập di chúc vẫn được thực hiện mà không nhất thiết phải hủy di chúc cũ, lập di chúc mới. Trường hợp người lập di chúc muốn hủy di chúc đã lập để lập di chúc mới thì vẫn được.

  bo-sung-di-chuc-da-cong-chung

  2. Thủ tục bổ sung di chúc đã công chứng như thế nào?

  Thủ tục này quy định pháp luật không nêu rõ, tuy nhiên, khi muốn bổ sung di chúc thì người lập di chúc có thể đến văn phòng công chứng nơi đã lập, gửi di chúc để yêu cầu bổ sung di chúc. Văn phòng công chứng sẽ hỗ trợ người lập di chúc bổ sung di chúc theo đúng nguyện vọng, đúng quy định pháp luật.

  Việc bổ sung di chúc này về nguyên tắc vẫn phải tuân thủ các quy định pháp luật để di chúc hợp pháp, có hiệu lực pháp luật.

  Theo Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 thì di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  - Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  - Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

  Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

   
  200 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn katkumhat vì bài viết hữu ích
  admin (02/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận