Đề xuất phạm nhân lao động xếp loại tốt được hưởng 100% định mức công lao

Chủ đề   RSS   
 • #605501 19/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75415
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1927 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất phạm nhân lao động xếp loại tốt được hưởng 100% định mức công lao

  Bộ Công an hiện đang tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự 2019 để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
   
  de-xuat-pham-nhan-lao-dong-xep-loai-tot-duoc-huong-100%-dinh-muc-cong-lao
   
  Phạm nhân được sử dụng điện, nước phù hợp phục vụ sinh hoạt, học tập
   
  Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định phạm nhân được sử dụng điện, nước phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giam giữ phạm nhân để phục vụ sinh hoạt, học tập, lao động. 
   
  (Hiện hành Nghị định 133/2020/NĐ-CP hiện quy định phạm nhân được sử dụng điện, nước sinh hoạt theo định mức quy định).
   
  Sắp xếp tổ chức trại giam theo quy định mới 
   
  (1) Phân trại giam
   
  Phân trại giam thuộc trại giam có nhiệm vụ tổ chức quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phân trại giam gồm:
   
  - Khu giam giữ
   
  Khu giam giữ thuộc phân trại giam, gồm:
   
  + Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án tù trên 15 năm, tù chung thân, phạm nhân thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm;
   
  + Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án tù từ 15 năm trở xuống; phạm nhân có mức án tù trên 15 năm đã được giảm án và thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại dưới 15 năm; phạm nhân thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, đã chấp hành một phần hai thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.
   
  - Nhà giam
   
  + Nhà giam chung: Mỗi buồng giam giam giữ không quá 80 phạm nhân;
   
  + Nhà giam riêng: Mỗi buồng giam giam giữ không quá 08 phạm nhân;
   
  + Nhà kỷ luật: Mỗi buồng giam giam giữ không quá 02 phạm nhân bị kỷ luật.
   
  - Các công trình phục vụ, gồm:
   
  + Công trình phục vụ lao động, học tập, sinh hoạt, chăm sóc y tế; giáo dục cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân;
   
  + Công trình phục vụ làm việc, học tập, sinh hoạt và các điều kiện khác cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân Công an, công nhân viên Quốc phòng công tác tại trại giam.
   
  (2) Khu lao động, dạy nghề
   
  - Khu lao động, dạy nghề, gồm:
   
  + Khu lao động, dạy nghề cho phạm nhân do trại giam đầu tư xây dựng, trực tiếp quản lý;
   
  + Khu lao động, dạy nghề cho phạm nhân do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trong khu vực đất do trại giam quản lý và bàn giao cho trại giam tiếp quản, sử dụng trong thời gian hợp tác.
   
  - Khu lao động, dạy nghề có nhiệm vụ tổ chức quản lý, giam giữ, giáo dục, lao động, dạy nghề cho phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật.
   
  - Khu lao động, dạy nghề có các hạng mục công trình sau:
   
  + Nhà giam giữ phạm nhân được xây dựng kiên cố, chắc chắn đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
   
  + Công trình phục vụ học tập, sinh hoạt, chăm sóc y tế; giáo dục, lao động, dạy nghề cho phạm nhân.
   
  + Công trình phục vụ làm việc, học tập, sinh hoạt và các điều kiện khác cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân Công an, công nhân viên quốc phòng công tác tại khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề.
   
  (3) Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng 
   
  - Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống tổ chức, biên chế và hoạt động của khu lao động, dạy nghề.
   
  - Quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập khu lao động, dạy nghề quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định 133/2020/NĐ-CP.
   
  Phạm nhân lao động xếp loại tốt được hưởng 100% định mức công lao
   
  Trích 10% chi trả một phần công lao động cho phạm nhân tham gia lao động. Phạm nhân được chi trả một phần công lao động theo kỳ xếp loại quý. Định mức chi trả một phần công lao động cho phạm nhân được tính bằng tổng số dư đầu quý và số trích trong quý chia đều cho tổng số phạm nhân được chi trả một phần công lao động. 
   
  Phạm nhân tham gia lao động được chi trả một phần công lao động theo các mức sau: 
   
  - Phạm nhân xếp loại tốt được hưởng 100% định mức.
   
  - Phạm nhân xếp loại khá được hưởng 90% định mức.
   
  - Phạm nhân xếp loại trung bình được hưởng 80% định mức.
   
  - Phạm nhân xếp loại kém được hưởng 50% định mức. 
   
  Đối với phạm nhân chấp hành xong án phạt tù đã có kết quả xếp loại quý nhưng đơn vị chưa có báo cáo quyết toán thu chi kết quả lao động quý thì phạm nhân được chi trả một phần công lao động theo mức của quý trước liền kề. 
   
  Trường hợp phạm nhân chấp hành xong án phạt tù chưa được xếp loại quý thì không được chi trả một phần công lao động. 
   
  Xem chi tiết tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2020/NĐ-CP tại đây
   
  69 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (11/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận