Đề xuất điều kiện thành lập cụm công nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #597179 18/01/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70305
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1501 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất điều kiện thành lập cụm công nghiệp

  Ngày 12/01/2023, Chính phủ lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

  Trong đó, tại dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Bộ Công Thương đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển đối với cụm công nghiệp.

  Dự thảo Nghị định

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/01/18/duthaocumcn.doc

  Cụm công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.  

  Tại Dự thảo cũng đề xuất về điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, bao gồm:

  1) Đề xuất điều kiện thành lập cụm công nghiệp

  - Có trong Danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện;

  - Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm chủ đầu tư hoặc đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền dự kiến giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.  

  - Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha.  

  2) Đề xuất điều kiện mở rộng cụm công nghiệp

  - Không vượt quá 75 ha, có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện;

  - Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư cụm công nghiệp giai đoạn trước được ưu tiên lựa chọn thực hiện giai đoạn sau;

  - Đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% hoặc nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của cụm công nghiệp;

  - Hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành thường xuyên các công trình hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu của cụm công nghiệp (gồm: đường giao thông nội bộ, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

  Về hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

  Tại Dự thảo đề xuất hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp:

  (1) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp cụm công nghiệp nằm trên 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan đầu mối trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp.

  (2) Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc văn bản của đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp;

  (3) Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp lý;

  (4) Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;

  (5) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.  

  Xem và tải Dự thảo Nghị định

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/01/18/duthaocumcn.doc

   
  407 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597848   30/01/2023

  Đề xuất điều kiện thành lập cụm công nghiệp

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Phát triển cụm công nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, dịch vụ; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khu vực nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, hoàn thành các mục tiêu cụ thể trong Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #598086   31/01/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Đề xuất điều kiện thành lập cụm công nghiệp

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Có thể thấy, đầu năm 2023 không những hàng loại văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực mà một số dự thảo luật, văn bản dưới luật cũng được đưa ra để lấy ý kiến và dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp cũng là một trong số đó.

   
  Báo quản trị |