Đề xuất 07 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Lưu trữ sửa đổi

Chủ đề   RSS   
 • #595594 19/12/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 74866
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất 07 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Lưu trữ sửa đổi

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), theo đó đề xuất thêm một số hành vi bị nghiêm cấm kể từ khi dự thảo Luật này có hiệu lực. Cùng với đó, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

  Dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi gồm 55 điều (tăng 13 điều so với Luật Lưu trữ hiện hành), giữ nguyên 02 điều; sửa đổi, bổ sung 33 điều; bổ sung mới 13 điều và bãi bỏ 07 điều của Luật lưu trữ hiện hành.

  Bố cục dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) gồm 06 chương (giảm 01 chương so với Luật Lưu trữ hiện hành), trong đó có 03 chương kế thừa, 01 chương được xây dựng trên cơ sở ghép 03 chương của Luật Lưu trữ hiện hành và 02 chương được bổ sung mới. 

  Trong đó, “tài liệu lưu trữ” được giải thích ở Dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi là tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, có giá trị thực tiễn, khoa học, lịch sử và được lựa chọn để lưu trữ lâu dài. Tài liệu lưu trữ bao gồm bản gốc, bản chính; trong trường hợp không còn bản gốc, bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp.

  Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

   

  Về nguyên tắc

  Nguyên tắc quản lý tài liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và hoạt động lưu trữ như sau:

  - Nhà nước thống nhất quản lý tài liệu Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam, cơ sở dữ liệu quốc gia tài liệu lưu trữ điện tử và hoạt động lưu trữ.

  - Tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam được Nhà nước thống kê.

  - Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam và cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức kết nối liên thông để thực hiện trao đổi dữ liệu,thu thập tài liệu lưu trữ điện tử.

  ldu-thao-uat-luu-tru-sua-doi

  Các hành vi bị nghiêm cấm

  Theo Dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi quy định 07 hành vi bị nghiêm cấm như sau:

  (1) Chiếm đoạt, làm hỏng, làm mất tài liệu lưu trữ.

  (2) Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung tài liệu lưu trữ.

  (3) Mua bán, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu lưu trữ.

  (4) Sử dụng tài liệu lưu trữ vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  (5) Mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài trái phép.

  (6) Truy cập, thay đổi, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hủy, chia sẻ trái phép cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử; tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại phương tiện quản lý tài liệu lưu trữ điện tử..

  (7) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lưu trữ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, so với Luật hiện hành, Dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi đã đề xuất thêm 02 hành vi bị nghiêm cấm giúp vấn đề quản lý vi phạm được chặt chẽ hơn.

  Theo đó, ngoài căn cứ quy định của Luật này và Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính.

  Xem chi tiết Dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi lấy ý kiến ngày 12/12/2022.

   
  536 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (19/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595646   21/12/2022

  Đề xuất 07 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Lưu trữ sửa đổi

  Cảm ơn tác giả bài viết đã cập nhật những thông tin hữu ích, việc quy định những hành vi bị cấm trong Luật lưu trữ sửa đổi góp phần ngăn chặn rối loạn thông tin, những thông tin đó có thể bị giả mạo, làm sai lệch, gây ảnh hưởng đến sự quản lý của Nhà nước về hệ thốngthông tin chính thống được lưu trữ

   
  Báo quản trị |  
 • #595693   22/12/2022

  Đề xuất 07 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Lưu trữ sửa đổi

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng dự thảo cũng nêu rõ người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý về lưu trữ, tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động lưu trữ. Cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác lưu trữ, lập hồ sơ công việc, bảo vệ, bảo quản an toàn và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan để phục vụ hiệu quả cho khai thác, sử dụng tài liệu.

   
  Báo quản trị |  
 • #595780   26/12/2022

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Đề xuất 07 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Lưu trữ sửa đổi

  Cảm ơn các chia sẻ hữu ích của tác  giả về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Lưu trữ sửa đổi. Việc cung cấp một bài viết ngắn gọn cho chủ đề này giúp ích rất nhiều cho việc cập nhật thông tin về pháp lý với những người bận rộn và tránh được các rủi ro trong hoạt động quản lý tài liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và hoạt động lưu trữ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #596293   29/12/2022

  Đề xuất 07 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Lưu trữ sửa đổi

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ! Những hành vi nói trên nếu được thực hiện có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường, làm rối loạn, giả mạo, làm sai lệch thông tin, gây ảnh hưởng đến sự quản lý của Nhà nước về hệ thống thông tin chính thống được lưu trữ.

   
  Báo quản trị |  
 • #596515   30/12/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 5096
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Đề xuất 07 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Lưu trữ sửa đổi

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Ngoài ra mình muốn làm rõ thêm về đối tượng áp dụng của Luật Lưu trữ 2011 hiện hành, cụ thể tại Điều 1 quy định như sau:

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Luật này quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

  2. Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và cá nhân.”

  Như vậy, những quy định của Luật Lưu trữ 2011 không chỉ áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp hay các đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân mà các tổ chức kinh tế (hay nói dễ hiểu hơn là các doanh nghiệp hay hộ kinh doanh) và cá nhân cũng là đối tượng áp dụng của Luật này.

  Đồng thời, hoạt động lưu trữ thuộc phạm vi áp dụng của Luật Lưu trú 2011, cụ thể là các hoạt động sau: hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ.

   
  Báo quản trị |