Đẩy nhanh tiến độ triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #606299 21/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đẩy nhanh tiến độ triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự

  Ngày 20/10/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1217/QĐ-TTg năm 2023 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự 2023.
   
  Theo đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự theo Kế hoạch như sau:
   
  day-nhanh-tien-do-trien-khai-thi-hanh-luat-phong-thu-dan-su
   
  Mục đích ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự
   
  - Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự 2023, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
   
  - Xác định trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự 2023 trên phạm vi cả nước.
   
  - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thi hành Luật Phòng thủ dân sự 2023.
   
  Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự
   
  * Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật liên quan đến phòng thủ dân sự để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới văn bản phù hợp với Luật Phòng thủ dân sự 2023.
   
  - Ở trung ương
   
  + Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành, liên tịch ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, gửi kết quả rà soát về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
   
  + Thời gian hoàn thành: Tháng 01 năm 2024.
   
  - Ở địa phương
   
  + Cơ quan chủ trì: UBND các cấp, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt rà soát, hệ thống văn bản do mình ban hành, liên tịch ban hành; ban hành các văn bản theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Quốc phòng tổng hợp.
   
  + Thời gian hoàn thành: Tháng 01 năm 2024.
   
  * Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự 2023.
   
  - Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
   
  - Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan.
   
  - Thời gian trình Chính phủ: Tháng 4 năm 2024.
   
  * Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật Phòng thủ dân sự.
   
  - Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Phòng thủ dân sự 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
   
  + Cơ quan thực hiện: Bộ Quốc phòng.
   
  + Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành liên quan.
   
  + Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.
   
  - Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng thủ dân sự 2023 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   
  + Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
   
  + Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan.
   
  + Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.
   
  + Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2024.
   
  - Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng thủ dân sự 2023 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự 2023 tại các địa phương.
   
  + Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   
  + Cơ quan phối hợp: Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   
  + Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.
   
  + Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2024.
   
  - Tổ chức tuyên truyền Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
   
  + Cơ quan thực hiện: Bộ TT&TT, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các phương tiện thông tin đại chúng khác ở trung ương và địa phương.
   
  + Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.a
   
  + Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
   
  Xem thêm Quyết định 1217/QĐ-TTg năm 2023 có hiệu lực từ ngày 20/10/2023.
   
  95 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận