Đất 50 năm bị thu hồi được đền bù thế nào? Khi nào được chuyển đất 50 năm lên đất thổ cư?

Chủ đề   RSS   
 • #603487 23/06/2023

  ky0212nguyen

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:23/06/2023
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Đất 50 năm bị thu hồi được đền bù thế nào? Khi nào được chuyển đất 50 năm lên đất thổ cư?

  Đất 50 năm là tên gọi chỉ đất có thời hạn sử dụng 50 năm và khi nào được chuyển đất 50 năm lên đất thổ cư? Vậy, đất 50 năm khi bị thu hồi sẽ được đền bù thế nào? Sau đây, bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này để bạn tham khảo.

  Thế nào là đất 50 năm?

  Hiện nay, Luật Đất đai 2013 không có quy định nào nhắc đến đất 50 năm, theo đó đất đai chỉ được phân loại thành 03 nhóm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp khác. Thực tế vẫn có nhiều người sử dụng thuật ngữ đất 50 năm, đây là cách gọi để chỉ loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm.

  Theo Điều 126 Luật Đất đai 2013 quy định đất có thời hạn sử dụng là 50 năm hoặc tối đa không quá 50 năm gồm:

  - Đất nông nghiệp được giao, được công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; Đất trồng cây lâu năm; Đất rừng sản xuất…

  - Đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân thuê;

  - Đất được giao, cho thuê cho các tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

  - Đất được giao, cho thuê cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

  - Đất được giao, cho thuê cho tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư.

  - Đất được giao, cho thuê cho cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.

  Đất 50 năm bị thu hồi được đền bù thế nào?

  Theo Điều 75 Luật Đất đai 2013, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

  Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà chưa được cấp

  Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai 2013 người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  Mặt khác, khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

  - Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

  - Đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

  Theo các quy định nêu trên, có thể thấy:

  - Trường hợp thuê đất thời hạn 50 năm và trả tiền đất một lần cho cả thời gian thuê và không được miễn tiền thuê đất thì được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

  - Trường hợp thuê đất thời hạn 50 năm và trả tiền đất hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất thì không được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất.

  Khi đó:

  Về giá đền bù đất:

  Hiện nay pháp luật đất đai không quy định cụ thể mức giá đền bù chung khi Nhà nước thu hồi đất 50 năm.

  Theo khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013 việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá trong cơ sở dữ liệu đất đai áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

  Giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được tính như sau:

  Giá trị của thửa đất cần định giá (01m2) = Giá đất trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K)

  Về chi phí đầu tư vào đất:

  Chi phí đầu tư vào đất 50 năm sẽ được tính là bao gồm các loại chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng.

  Tuy nhiên đến thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết thì phần chi phí đầu tư vào đất còn lại sẽ được tính theo công thức:

  P = ((P1+ P2+ P3+ P4)/T1) x T2

  Khi nào được chuyển đất 50 năm lên đất thổ cư?

  Căn cứ Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định khi chuyển các loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm sang đất thổ cư (đất ở) thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nói cách khác, chỉ được chuyển đất 50 năm sang đất thổ cư nếu được cơ quan có thẩm quyền đồng ý.

  Đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển đất 50 năm sang đất thổ cư thì phải có quyết định cho phép chuyển sang đất thổ cư của Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

  Nếu tự ý chuyển đất 50 năm sang đất thổ cư như hành vi xây nhà trên đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm,… sẽ bị phạt tiền và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

  Như vậy, khi được chuyển đất 50 năm lên đất thổ cư thì điều đầu tiền cần có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyển. Nếu tự ý chuyển đất 50 năm sang thổ cư có thể bị xử phạt hành chính và buộc khôi phục lại tình trạng đất như trước.

   
   
  1280 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ky0212nguyen vì bài viết hữu ích
  admin (26/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận