Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

Chủ đề   RSS   
 • #555718 26/08/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Ảnh minh họa: Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Liên quan đến tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:               

  - Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  - Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

  - Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

  - Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

  - Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

  Ngày 19/6, Quốc hội đã thông qua luật tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021), theo đó Luật bổ sung tiêu chuẩn đối với Đại biểu Quốc hội là:

  “- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”

  Theo Trưởng Ban Công tác Đại biểu Trần Văn Tuý, trong Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) cũng đã có quy định rõ về việc là ĐBQH thì không được có 2 quốc tịch. Điều này được quy định rõ trong Luật Tổ chức Quốc hội (Sửa đổi) áp dụng cho nhiệm kỳ mới.

  "Trước đó, tuy không có quy định trong Luật này nhưng tinh thần một ĐBQH là không được có 2 quốc tịch" - ông Tuý lưu ý.

   
  4185 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558921   28/09/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Hồi trước đi học giảng viên cũng có nói sơ qua về vấn đề này nhưng mình chỉ nhớ hình như là đại biểu quốc hội không được có quá 02 quốc tịch và phải mang quốc tịch Việt Nam. Qua bài viết của bạn, mình đã hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hi vọng sẽ có thêm nhiều bài viết bổ ích khác như thế này.

   
  Báo quản trị |  
 • #558940   28/09/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1314)
  Số điểm: 10211
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Trước giờ cứ nghĩ việc Đại biểu Quốc hội chỉ được phép có một quốc tịch Việt Nam là chuyện hiển nhiên, không ngờ là không có quy định về vấn đề này. Từ ngày 01/01/2021 trở đi mới bắt buộc một quốc tịch duy nhất, việc quy định cụ thể trong Luật là điều thiết thực.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #558946   28/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (814)
  Số điểm: 5475
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

   
  Báo quản trị |  
 • #558982   28/09/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 24 lần


  Đại biểu quốc hội cũng là công dân, không phải là công dân đặc biệt, cho nên luật cần có quy định riêng đối với người ứng cử đại biểu quốc hội và các cơ quan nhà nước khác. Đối với những người có liên quan đến lĩnh vực quản lý cần phải xem xét kỹ lý do mang hai quốc tịch. 

   
  Báo quản trị |  
 • #559163   29/09/2020

  Đại biểu quốc hội là người đại diện cho nhân để đưa ra ý kiến của mình về các công việc trọng đại của đát nước.  Một quốc tịch là dấu hiệu tiêu biểu để cho thấy họ trung thành tuyệt đối với lợi ích quốc gia mình mang quốc tịch.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #563808   29/11/2020

  Pháp luật Việt Nam hiện hành không cho phép đại biểu Quốc hội được mang hai quốc tịch.

  Theo đó, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là người có Quốc tịch Việt Nam. Bởi vậy, đại biểu nào mang hai quốc tịch thì buộc phải thôi quốc tịch hoặc thôi đại biểu Quốc hội.

  Trường hợp khai báo gian dối, không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội mà không xin thôi đại biểu quốc hội thì có thể bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội theo quy định tại Điều 40 Luật tổ chức Quốc hội.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #563810   29/11/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là người có Quốc tịch Việt Nam để tránh bị ảnh hưởng từ pháp luật từ nước mang quốc tịch thứ hai.

   
  Báo quản trị |  
 • #576239   12/10/2021

  Đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí, quyền lợi của nhân dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc Việt Nam. Do đó nếu người đại biểu có 2 quốc tịch có thể coi là không hoàn toàn trung thành với Tổ Quốc, với nhân dân. Đặc biệt, nếu ĐBQH là Đảng viên, thì họ sẽ tuyên thệ với Đảng. Do đó, ĐBQH có quốc tịch nước khác không thể là đại diện cho nhân dân.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #576599   30/10/2021

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (861)
  Số điểm: 7407
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Cán bộ, công chức Nhà nước, đại biểu HĐND,Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mang 2 quốc tịch cũng là không được, đại biểu Quốc hội là một vị trí cao hơn nên không được mang 2 quốc tịch
  Theo mình được biết tất cả các nước đều quy định đối với cán bộ công chức, ĐBQH, nghị sĩ, công an, quân đội,... chỉ có một quốc tịch duy nhất của quốc gia đó.
   
  Báo quản trị |  
 • #578008   15/12/2021

  Khi đã làm đại biểu quốc hội thì là người đại diện cho quyền lợi của nhân dân, của đất nước. Mà tự nhiên có thêm cái quốc tịch thứ 2 thì không biết đại diện cho ai, đại diện cho quốc gia nào. Vì vậy, việc có thêm quy định chỉ có một quốc tịch là cần thiết. 

   
  Báo quản trị |  
 • #578343   26/12/2021

  Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Theo quan điểm của mình đại biểu Quốc hội là những người nói lên nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền làm chủ đất nước. cho nên để đảm bảo công minh thì đại biểu Quốc hội chỉ nên có một quốc tịch duy nhất là quốc tịch Việt Nam

   

   
  Báo quản trị |  
 • #579857   28/01/2022

  Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Quy định một đại biểu quốc hội chỉ được có một quốc tịch là hoàn toàn phù hợp và hầu như là xu hướng chung của các nước trên thế giới. Vì Quốc hội là cơ quan tối cao có quyền thông qua những vấn đề mang tính quyết định của đất nước. Do đó, cần những người thật sự trung thành và một lòng vì lợi ích của quốc gia, dân tộc mình nên quy định này để đảm bảo một phần nào đó yêu cầu này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #580807   27/02/2022

  Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Quốc hội là cơ quan tối cao có quyền thông qua những vấn đề mang tính quyết định của đất nước. Mà đại biểu Quốc hội chính là những người có quyền trực tiếp tham gia bàn bạc quyết định những vấn đề này. Do đó, cần những người thật sự trung thành và một lòng vì lợi ích của quốc gia, dân tộc mình nên quy định này để đảm bảo một phần nào đó yêu cầu này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #588159   26/07/2022

  Đại biểu Quốc hội được có bao nhiêu quốc tịch?

  Cảm ơn bài viết của. Dưới góc độ pháp lý, pháp luật Việt Nam hiện hành không cho phép đại biểu Quốc hội được mang hai quốc tịch.Bởi vậy, đại biểu nào mang hai quốc tịch thì buộc phải thôi quốc tịch hoặc thôi đại biểu Quốc hội.

   
  Báo quản trị |