Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% số thu đoàn phí công đoàn

Chủ đề   RSS   
 • #606655 07/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2259)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1956 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% số thu đoàn phí công đoàn

  Ngày 16/10/2023 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 8108/QĐ-TLĐ năm 2023 về việc phân phối Đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn.
   
  Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định việc sử dụng số thu đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn như sau:
   
  cong-doan-co-so-duoc-su-dung-70%-so-thu-doan-phi-cong-doan
   
  (1) Định mức sử dụng phí công đoàn của Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên
   
  - Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% số thu đoàn phí công đoàn.
   
  - Các công đoàn cấp trên được sử dụng 30% số thu đoàn phí công đoàn.
   
  Quyết định có hiệu lực từ niên độ tài chính năm 2023 và sửa đổi nội dung sử dụng số thu đoàn phí công đoàn quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 của Đoàn Chủ tịch trong Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở.
   
  (2) Mức đóng đối với đoàn viên công đoàn thuộc cơ quan Nhà nước
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí
   
  Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở cơ quan nhà nước; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định: mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.
   
  Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề. Khi tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thay đổi thì tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí công đoàn thay đổi theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.
   
  (3) Mức đóng đối với đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước
   
  Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối): mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN của đoàn viên), nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.
   
  (4) Mức đóng của đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước
   
  - Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối).
   
  - Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; 
   
  - Liên hiệp hợp tác xã; 
   
  - Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; 
   
  - Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;
   
  - Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài 
   
  Có mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về BHXH, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước
   
  (5) Doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước được thu đoàn phí bằng 1% tiền lương
   
  Các công đoàn cơ sở tại mục (3), (4) được thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN của đoàn viên) hoặc quy định mức thu cao hơn 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở mở rộng (từ tổ trưởng công đoàn trở lên) đồng ý bằng Nghị quyết, có văn bản và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở. 
   
  Tiền đoàn phí công đoàn phần thu tăng thêm so với quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được để lại 100% cho công đoàn cơ sở bổ sung chi hoạt động theo đúng quy định; khi báo cáo quyết toán, công đoàn cơ sở phải tách riêng số tiền đoàn phí công đoàn tăng thêm theo mẫu quy định để có cơ sở tính số phải nộp về cấp trên.
   
  (6) Căn cứ đóng đoàn phí của các nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở doanh nghiệp
   
  Đoàn viên ở các nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội: đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1 % mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.
   
  (7) Trường hợp không phải đóng đoàn phí công đoàn
   
  Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.
   
  Xem thêm Quyết định 8108/QĐ-TLĐ năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

   

   
  267 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (07/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận