Có phải đóng thuế TCCN đối với HĐLĐ thời vụ?

Chủ đề   RSS   
 • #550630 30/06/2020

  Có phải đóng thuế TCCN đối với HĐLĐ thời vụ?

  Tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012, thì hợp đồng lao động gồm 03 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì tùy theo thời gian của Thông tư 111/2013/TT-BTC mà quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ khác nhau. Cụ thể:

  + Trường hợp người lao động ký kết hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn từ 03 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

  + Trường hợp người lao động ký kết hợp đồng mùa vụ có thời hạn từ 03 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

  + Trường hợp người lao động ký kết hợp đồng mùa vụ có thời hạn dưới 03 tháng thì tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Ngoài ra, đối với các trường hợp các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Cập nhật bởi hhngoc_anh ngày 30/06/2020 01:14:58 CH
   
  991 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận