Có được ủy quyền nhận tiền trợ cấp thất nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #550586 30/06/2020

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Có được ủy quyền nhận tiền trợ cấp thất nghiệp?

  Trợ cấp thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, cả người lao động và người sử dụng lao động đều có trách nhiệm tham gia loại hình bảo hiểm này. Khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thì Người lao động nhận trợ cấp tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện theo nơi đăng ký.
   
  Theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/7/2020) thì:
   
  Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
   
  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.
   
  Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động.
   
  Như vậy, hiện quy định tới chỉ cho phép người nộp hồ sơ ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định, không có quy định về việc ủy quyền nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

  Không có gì là không thể.

   
  630 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #550675   30/06/2020

  Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  "Điều 138. Đại diện theo ủy quyền

  1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
  ...".
  Theo đó thì người hưởng trợ cấp thất nghiệp hoàn toàn có quyền ủy quyền việc nhận trợ cấp cho người khác được chứ không có quy định nào hạn chế. Đây là quyền của người đó.
   
  Báo quản trị |  
 • #550740   30/06/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1988)
  Số điểm: 14314
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì chỉ được ủy quyền nhận trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, quy định này đã bị bãi bỏ rồi thì việc ủy quyền này sẽ áp dụng theo Bộ luật Dân sự 2015, sẽ không có hạn chế trường hợp nào nữa.

   

   
  Báo quản trị |