Có được điều chỉnh tên đệm và quê quán trong giấy khai sinh không?

Chủ đề   RSS   
 • #607423 11/12/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1976)
  Số điểm: 14155
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 312 lần


  Có được điều chỉnh tên đệm và quê quán trong giấy khai sinh không?

  Trường hợp muốn thay đổi tên đệm và quê quán trong giấy khai sinh do sai sót có thực hiện được hay không? Thủ tục theo quy định nào?

  Có được thay đổi, điều chỉnh tên đệm (tên lót)?

  Thay đổi tên là một trong những quyền của cá nhân được pháp luật thừa nhận. Cụ thể, Điều 26 Luật hộ tịch 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch thì cá nhân có quyền thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

  Tuy nhiên không phải bất cứ trường hợp nào cá nhân cũng có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc cải chính hộ tịch, thay đổi tên cho mình. Để thực hiện quyền này, thì người yêu cầu phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây: 

  - Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

  - Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; 

  - Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha mẹ cho con;

  - Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

  -Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

  - Trường hợp khác do pháp luật quy định.

  Như vậy, nếu thuộc các trường hợp nêu trên thì được thực hiện việc thay đổi tên (trong đó có tên đệm hay tên lót). Chứ không phải không thích và tên xấu yêu cầu là cơ quan nhà nước sẽ tiến hành thay đổi. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch thực hiện theo Điều 28 Luật Hộ tịch 2014.

  Điều chỉnh thông tin về quê quán trên giấy khai sinh

  Theo quy định hiện hành tại Luật Hộ tịch 2014 đăng ký khai sinh cho cá nhân được xác định là một trong các thủ tục đăng ký hộ tịch và được xác nhận vào Sổ hộ tịch. Nội dung trên giấy khai sinh của cá nhân bao gồm:

  - Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

  - Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

  - Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

  Trong đó, quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.

  Khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con thì cha mẹ tự thỏa thuận với nhau về việc xác định quê quán của con sẽ theo quê quán của mẹ hoặc theo quê quán của cha. Trường hợp cha mẹ không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được với nhau về vấn đề này thì quê quán của con sẽ được xác định theo tập quán.

  Đồng thời tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì cải chính hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

  Như vậy, trường hợp muốn cải chính thông tin về quê quán của con trên giấy khai sinh thì người yêu cầu cải chính phải có đủ căn cứ để xác định rằng việc xác định quê quán trên giấy khai sinh của con là có sai sót (không đúng với quê quán của cha hoặc của mẹ) do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký khai sinh.

   
  119 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận