Chuyển trụ sở chính doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế trong vòng bao nhiêu ngày?

Chủ đề   RSS   
 • #580181 30/01/2022

  Chuyển trụ sở chính doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế trong vòng bao nhiêu ngày?

  Doanh nghiệp chuyển trụ sở chính có phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế không?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

  Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

  Như vậy, nếu doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, thì sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý thuế.

  Chuyển trụ sở chính doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế trong vòng bao nhiêu ngày?

  Căn cứ Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

  1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

  2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

  3. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

  Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp  thực hiện thủ tục chuyển trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, thì phải thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở mới.

   
  325 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580216   31/01/2022

  Chuyển trụ sở chính doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế trong vòng bao nhiêu ngày?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích của bạn, có thể thấy nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ những quy định này mà dẫn đến vi phạm trong khi thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Theo đó việc thay đổi trụ sở chính sang địa điểm khác và làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế và Phòng Đăng ký kinh doanh về việc chuyển đổi này. Và ngược lại cũng có thể hiểu nếu chuyển địa điểm đến nơi khác những trong cùng địa bàn, không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện việc gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh mà không cần thông báo với cơ quan thuế.

   
  Báo quản trị |