Chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất có được không?

Chủ đề   RSS   
 • #587136 30/06/2022

  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất có được không?

  Căn cứ khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định:

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

  …”

  Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. 

  …”

  Ngoài ra, tại khoản 19 Điều 6 của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT cũng nêu rõ:

  - Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa và cấp Giấy chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau chia tách;

  - Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao thì không phải thực hiện thủ tục tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

  Từ các quy định trên, có thể thấy chỉ khi chuyển mục đích một phần thửa đất là đất ở có vườn, ao thì mới không phải thực hiện thủ tục tách thửa.

  Còn trong những trường hợp còn lại, nếu người sử dụng đất chỉ muốn chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì người sử dụng đất cần phải tiến hành thực hiện thủ tục tách thửa trước sau đó mới có thể tách thửa cho phần đất mà mình muốn chuyển mục đích.

   

   
  531 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587145   30/06/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7032
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 134 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn, điều kiện để tách thửa là: có giấy chứng nhận QSDĐ, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, đất còn thời hạn sử dụng, thửa đất đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành. (theo khoản 1 điều 188 Luật đất đai)

   
  Báo quản trị |