Chính sách mới về đất đai có hiệu lực từ tháng 8/2014

Chủ đề   RSS   
 • #336221 31/07/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  Chính sách mới về đất đai có hiệu lực từ tháng 8/2014

  Từ tháng 8/2014, nhiều chính sách mới về đất đai bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau:

  1. Hướng dẫn xác định mức thu tiền sử dụng đất

  Từ 01/8/2014, Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất chính thức có hiệu lực. Theo đó:

  Hướng dẫn cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với mục đích sử dụng đất.

  Nếu vị trí đất thực hiện dự án cùng 1 khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất khác mức bình quân chung thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hoặc thấp hơn mức bình quân chung.

  Thông tư cũng hướng dẫn rõ cách phân bổ tiền sử dụng đất đối với nhà cao tầng, chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp: được tính bằng hệ số phân bổ nhân (x) với diện tích nhà.

  Ngoài ra, các loại Giấy tờ dùng để chứng minh việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức khi xác định tiền sử dụng đất cho hộ gia đình đối với đất ở được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 cũng được liệt kê trong Thông tư.

  Xem thêm tại đây.

  2. Quy định mới về đơn giá thuê đất

  Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định việc áp dụng đơn giá thuê đất như sau:

  Dự án thuê đất trả tiền hàng năm trước ngày 01/7/2014 và đang trong thời gian ổn định đơn giá nhưng đơn giá đang nộp cao hơn quy định tại Nghị định 46 thì được điều chỉnh lại theo Nghị định 46.

  Việc điều chỉnh đơn giá này được thực hiện khi người thuê đất có đề nghị bằng văn bản; thời điểm xác định lại và bắt đầu ổn định đơn giá thuê đất được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

  Đồng thời, quy định chi tiết việc điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với một số dự án thuê đất trước ngày 01/7/2014.

  Thông tư này có hiệu lực từ 01/8/2014 và thay thế cho Thông tư 120/2005/TT-BTC, 141/2007/TT-BTC, 94/2011/TT-BTC.

  3. Điều kiện của đơn vị đánh giá đất đai

  Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau:

  + Có chức năng thực hiện điều tra, đánh giá đất đai;

  + Có ít nhất 5 cá nhân đủ điều kiện theo quy định;

  + Có đủ trang thiết bị và công nghệ phù hợp với phương pháp thực hiện theo quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Trong đó, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai phải có năng lực hành vi dân sự; có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, khoa học đất, thổ nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai; có thời gian công tác trong lĩnh vực điều tra, đánh giá đất đai từ 36 tháng trở lên.

  Riêng các đơn vị thực hiện phân tích mẫu đất phải có phòng phân tích đất được cấp có thẩm quyền cấp Chứng nhận.

  Nội dung trên được đề cập tại Thông tư 35/2014/TT-BTNMT và có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2014.

   
  4779 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  sonluatk07 (31/07/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận