Chi tiết tính hợp pháp của di chúc theo BLDS 2015

Chủ đề   RSS   
 • #508205 22/11/2018

  Dong_Bich
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/02/2017
  Tổng số bài viết (534)
  Số điểm: 15714
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 466 lần


  Chi tiết tính hợp pháp của di chúc theo BLDS 2015

  Pháp luật về thừa kế là phần mà mình thấy đa số các bạn sinh viên Luật có vẻ là thích học nhất, các phần bài tập chia thừa kê cũng là những bài tập thú vị nhất trong phân môn pháp luật về dân sự. Thực thê sau khi đi làm cũng vậy, đặc biệt là những bạn có định hướng theo nghề Công chứng thì khỏi phải bàn, việc công chứng các bản thỏa thuận tài sản, công chứng di chúc… là việc thừa xuyên phải tiếp cận. Thông qua bài viết này, mình sẽ điểm lại các quy định pháp luật về di chúc để các bạn tiện theo dõi cũng như tiện ôn lại kiến thức phần này luôn.

  Di chúc theo quy định hiện hành có 02 hình thức, là chi chúc miệng và di chúc bằng văn bản.

  Di chúc bằng văn bản thì có 04 trường hợp:

  - Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

  - Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

  - Di chúc bằng văn bản có công chứng;

  - Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

  Di chúc miệng là di chúc được xác lập khi tính mạng của một người bị cái chết đe dọa, không thể lập di chúc bằng văn bản.

  Tính hợp pháp của di chúc (bao gồm bằng miệng và văn bản) được xác định như sau:

   sau:

   

   

  Điều kiện

  Tính hợp pháp

   

   

   

  Không

  Người lập di chúc

  Không mẫn sáng suốt

   

  Di chúc hợp pháp

  Di chúc không hợp pháp

   

  Không bị lừa dối

  Không bị đe dọa

  Không bị cưỡng ép

  Từ đủ 15 tuổi đến dưới  18 tuổi

  Phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc

   

  Người bị hạn chế về thể chất

  Phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực

  Người không biết chữ

  Nội dung của di chúc

  Vi phạm điều cấm

   

  Di chúc không hợp pháp

  Trái với đạo đức xã hội

  Trái với quy định của pháp luật

   

  Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

  Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2015

   

  Đây là chữ ký

   
  3754 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận