Chi tiết đề xuất miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng bởi Covid-19

Chủ đề   RSS   
 • #575588 22/09/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (249)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Chi tiết đề xuất miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng bởi Covid-19

  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo này là chính sách miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

  Đề xuất miễn thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh - Minh họa

  Đề xuất miễn thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh - Minh họa

  Cụ thể, đề xuất tại Dự thảo như sau:

  1. Đối tượng áp dụng

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế, trừ cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số.

  2. Miễn thuế phải nộp

  a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021.

  b) Các trường hợp đã nộp số thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 thì sẽ được cơ quan thuế xử lý bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  3. Căn cứ xác định số thuế được miễn

  a) Đối với trường hợp cơ quan thuế phải ra Thông báo thuế: cơ quan thuế căn cứ số thuế phải nộp của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021 trên Thông báo thuế để xác định số thuế được miễn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

  b) Đối với trường hợp cơ quan thuế không phải ra Thông báo thuế: người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức khấu trừ, khai thay, nộp thay cho hộ kinh doanh, cả nhân kinh doanh; hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển/lẻ) căn cứ số thuế phải nộp theo Tờ khai thuế để xác định số thuế được miễn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021.

  Trường hợp thuộc diện khai theo kỳ thanh toán hoặc khai theo năm (cho thuê tài sản, xây dựng nhà tư nhân, khai từng lần phát sinh khác) thì số thuế được miễn là số thuế phải nộp tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021. Trường hợp trên hợp đồng không xác định được doanh thu thực tế phát sinh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021 thì xác định theo doanh thu bình quân tháng của năm 2021.

  Doanh thu bình quân tháng là doanh thu của cả năm chia (:) 12 tháng.

  4. Trình tự, thủ tục thực hiện

  a) Đối với trường hợp cơ quan thuế phải ra Thông báo thuế

  - Cơ quan thuế lập danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý tại địa bàn để xác định đối tượng được miễn thuế theo Nghị định này.

  - Cơ quan thuế căn cứ số thuế phải nộp theo Thông báo thuế của từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cơ sở dữ liệu của Cơ quan Thuế để xác định số thuế được miễn.

  - Chi cục trưởng Chi cục thuế/Chi cục thuế khu vực ban hành 01 Quyết định miễn thuế kèm theo danh sách toàn bộ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế theo mẫu ... ban hành kèm theo Nghị định này. Sau thời điểm cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế theo Nghị quyết của UBTVQH cho toàn bộ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn, nếu có phát sinh hộ khoản mới ra kinh doanh thì cuối tháng cơ quan thuế lập danh sách đề ra Quyết định miễn thuế cho các hộ khoán mới ra kinh doanh được miễn thuế theo Nghị quyết của UBTVQH.

  - Cơ quan thuế ban hành Thông báo thuế phải nộp sau khi miễn thuế đến từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu ... ban hành kèm theo Nghị định này.

  b) Đối với trường hợp cơ quan thuế không phải ra Thông báo thuế

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tổ chức, cá nhân khai thay nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển/ lẻ tự xác định số thuế phải nộp sau khi miễn thuế để khai trên Tờ khai thuế, đồng thời lập bản xác định số thuế được miễn theo mẫu .... ban hành kèm theo Nghị định này để nộp kèm theo Tờ khai thuế.

  Nghị định này sẽ được nghiên cứu ban hành sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

  Tải Dự thảo tại file đính kèm.

   
  690 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận