Chế độ, chính sách đối với lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở

Chủ đề   RSS   
 • #567573 31/01/2021

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 13119
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 252 lần


  Chế độ, chính sách đối với lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở

  Thời gian vừa qua, quy định về Phòng cháy, chữa cháy có nhiều thay đổi với việc Chính phủ ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, thay thế cho Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Một trong những điểm thay đổi là mới là chế độ dành cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Tại Điều 34 Nghị định 136/2020/NĐ-CP có nêu:
   
  Điều 34. Chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành
   
  ...
   
  3. Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành hoạt động theo chế độ không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định, mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,2 lương tối thiểu vùng.
   
  4. Thành viên đội dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, mỗi ngày được hưởng trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng; thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng.
   
  Căn cứ quy định trên và so sánh với quy định cũ tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì có thể thấy chế độ dành cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở có sự thay đổi về cách xác định. Cụ thể:
   
  - Đối với chế độ thường niên của Đội trưởng và Đội phó, quy định cũ xác định mức hỗ trợ hằng tháng theo chức danh của họ do đơn vị quyết định nhưng không thấp hơn hệ số 0,3 lương cơ sở. Còn quy định mới thì được xác định theo mức lương tối thiểu vùng khi mức hỗ trợ thêm của họ hằng tháng là không thấp hơn 0,2 mức lương tối thiểu vùng. Như vậy, với quy định mới mức hỗ trợ của họ không còn tính theo lương cơ sở nữa mà tính theo mức lương tối thiểu vùng. 
   
  - Đối với thành viên đội phòng cháy chữa cháy nói chung khi trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì có thay đổi về mức hỗ trợ thêm khi quy định cũ nêu mức hỗ trợ một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,5 ngày lương. Còn đối với quy định mới thì thay đổi thành mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng.
   
  Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng được xác định theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Doanh nghiệp có thể đối chiếu thông tin của mình với quy định tại Nghị định trên để xác định mức lương tối thiểu vùng tương ứng của mình là bao nhiêu, từ đó xác định chính xác mức hỗ trợ, phụ cấp cho Đội trưởng và Đội phó định kỳ hằng tháng cũng như bồi dưỡng cho thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở của mình khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
   
  3231 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận