Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức

Chủ đề   RSS   
 • #522809 05/07/2019

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức

  Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức

  >>> Cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí nếu tốt nghiệp 02 năm mà không công tác đúng ngành

  >>> 03 trường hợp cán bộ, công chức được nhận quà biếu mà không phạm luật

  >>> 11 thông tin có hiệu lực từ 1/7 cán bộ, công chức, viên chức nên biết


  Là nội dung được Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng chống tham nhũng. Theo đó Nghị định quy định về việc tặng và nhận quà cụ thể như sau:

  Tại điều Điều 25 Quy định về việc NHẬN QUÀ tặng nêu:

  Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định tại Điều 27 như sau:

  1. Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

  2. Đối với quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản và xử lý như sau:

  a) Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá;

  b) Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật;

  c) Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà tặng.

  3. Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó.

  4. Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể và quy định của pháp luật về xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

  5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý quà tặng, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý quà tặng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người tặng quà hoặc Cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tặng quà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

  Điều 24 Nghị định 59 cũng hướng dẫn quy định về việc TẶNG QUÀ như sau:

  1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

  2. Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.

   

   

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 05/07/2019 09:42:04 SA
   
  12909 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  hoasungbs (02/08/2019) chebap2012 (01/08/2019) ThanhLongLS (05/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #584632   30/05/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Theo quan điểm của mình, văn hóa Việt Nam thì những người thân thích hay tặng nhau những món quá nên việc tặng quà cho các chủ thể trên nó rất là trừu tượng để chung quy nó lại thành điều trái pháp luật được. Nếu mà quy định như vậy thì quà cưới, quà sinh nhật,... cũng không được nhận.

   

   
  Báo quản trị |