Cán bộ, công chức sẽ có 2 khoản phụ cấp mới sau khi cải cách tiền lương

Chủ đề   RSS   
 • #608193 17/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cán bộ, công chức sẽ có 2 khoản phụ cấp mới sau khi cải cách tiền lương

  Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 kể từ ngày 01/7/2024 chính sách cải cách tiền lương chính thức được áp dụng theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Tại Nghị quyết đã loại bỏ các loại phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp lâu năm.
   
   
  (1) Những phụ cấp vẫn tiếp tục được áp dụng từ ngày 01/7/2024
   
  Một số phụ cấp vẫn được tiếp tục áp dụng dành cho cán bộ, công chức, viên chức sau cải cách tiền lương bao gồm:
   
  - Phụ cấp kiêm nhiệm;
   
  - Phụ cấp thâm niên vượt khung
   
  - Phụ cấp khu vực;
   
  - Phụ cấp trách nhiệm công việc;
   
  - Phụ cấp lưu động;
   
  - Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).
   
  (2) Hợp nhất nhiều loại phụ cấp liên quan đến chuyên ngành và thu hút
   
  Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...). 
   
  Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.
   
  (3) 05 phụ cấp bị bãi bỏ hoàn toàn từ ngày 01/7/2024
   
  - Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);
   
  - Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);
   
  - Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội;
   
  - Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);
   
  - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).
   
  (4) Chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh
   
  (5) Thực hiện khoán quỹ phụ cấp cho người không chuyên trách ở xã
   
  Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỷ lệ chi thường xuyên của UBND cấp xã.
   
  Đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố.
   
  Trên cơ sở đó, UBND cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao.
   
  (6) 02 khoản phụ cấp mới từ ngày 01/7/2024
   
  - Phụ cấp theo nghề:
   
  Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...).
   
  - Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn:
   
  Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.
   
  1819 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (21/02/2024) ylinhnay30@gmail.com (02/02/2024) tiendat1979 (26/01/2024) phulc191081 (24/01/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #608513   31/01/2024

  Sau khi cải cách tiền lương, CBCC có được đồng thời hưởng 02 phụ cấp?

  Xin hỏi năm học 2022- 2023 và 2023- 2024 tôi đạt HTSXNV và đạt CSTĐ.CS. Như vậy, năm học 2023 - 2024 tôi có được đồng thời được xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh hay Bộ Giáo dục không?

  Xin cảm ơn và thân chào ! (thầy Thái - GV TH thị Trấn Thủ Thừa - Thủ Thừa - Long An)

   

   
  Báo quản trị |