Các chế độ, chính sách dành cho quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng

Chủ đề   RSS   
 • #403579 22/10/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Các chế độ, chính sách dành cho quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng

  Từ ngày 01/7/2016, Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng chính thức có hiệu lực.

  Theo đó, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng được hưởng các chế độ, chính sách như sau:

  1. Về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ

  - Tiền lương được xác định theo chức danh, trình độ đào tạo phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân là ngành lao động đặc biệt.

  - Được hưởng phụ cấp thâm niên trong thời gian phục vụ Quân đội nhân dân.

  - Được hưởng phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc.

  - Được hưởng phụ cấp, trợ cấp phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.

  - Được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; được thuê nhà ở công vụ theo quy định pháp luật.

  - Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp về nhà ở.

  - Được bảo đảm các điều kiện về vật chất, tinh thần để thực hiện nhiệm vụ.

  2. Chế độ nghỉ ngơi

  - Được nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật lao động và theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị không bố trí nghỉ hằng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

  - Khi có lệnh động viên và trong thời chiến, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được ra lệnh đình chỉ chế độ nghỉ ngơi, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng đang nghỉ phải trở về đơn vị.

  3. Chăm sóc sức khoẻ

  - Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng được chăm sóc sức khỏe; khi bị thương, ốm đau, tai nạn, rủi ro nghề nghiệp ở xa cơ sở quân y hoặc mắc những bệnh mà cơ sở quân y không có khả năng điều trị thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế khác, được thanh toán viện phí và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

  - Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng không có chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo quy định pháp luật.

  Luật quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng

  4. Chế độ, chính sách khi thôi phục vụ

  * Đối với quân nhân chuyên nghiệp

  Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu:

  - Lương hưu tính trên cơ sở quy định và Luật bảo hiểm xã hội.

  - Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định do thay đổi tổ chức biên chế mà Quân đội không còn nhu cầu sử dụng thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.

  - Được chính quyền địa phương nơi cư trú hợp pháp đăng ký thường trú,  tạo điều kiện ổn định cuộc sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

  - Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

  Quân nhân chuyên nghiệp chuyển ngành:

  - Được Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức.

  - Được bảo lưu mức lương, phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng.

  - Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức.

  - Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và mức lương hiện hưởng.

  Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương quân nhân chuyên nghiệp tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp luật.

  - Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, được điều động trở lại phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác để xét nâng lương, thăng cấp bậc quân hàm và thâm niên công tác.

  Quân nhân chuyên nghiệp phục viên:

  - Được trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp phục viên một lần theo quy định của Chính phủ; được bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

  - Đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  - Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức.

  - Được chính quyền địa phương nơi cư trú hợp pháp đăng ký thường trú,  tạo điều kiện ổn định cuộc sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật

  Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ theo chế độ bệnh binh:

  - Được hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

  - Được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

  Thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù được quy đổi thời gian đó để tính hưởng chế độ chính sách khi thôi phục vụ tại ngũ.

  Quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ được sử dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong những ngày lễ, hội họp, giao lưu truyền thống của Quân đội nhân dân.

  * Đối với công nhân, viên chức quốc phòng

  Công nhân, viên chức quốc phòng nghỉ hưu:

  - Lương hưu được tính trên cơ sở quy định và Luật bảo hiểm xã hội.

  - Khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất quy định do thay đổi tổ chức biên chế mà Quân đội nhân dân không còn nhu cầu sử dụng thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.

  - Được chính quyền địa phương nơi cư trú hợp pháp đăng ký thường trú,  tạo điều kiện ổn định cuộc sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

  - Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

  Công nhân, viên chức quốc phòng chuyển ngành:

  - Được Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức.

  - Được bảo lưu mức lương, phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng.

  - Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức.

  - Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ trong Quân đội nhân dân và mức lương hiện hưởng.

  Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương công nhân, viên chức quốc phòng tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định pháp luật.

  - Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, được điều động trở lại phục vụ trong Quân đội nhân dân thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác để xét nâng lương và thâm niên công tác.

  Công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc:

  - Được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật.

  - Khi nghỉ việc chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hằng tháng hoặc chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật.

  - Được chính quyền địa phương nơi cư trú hợp pháp đăng ký thường trú,  tạo điều kiện ổn định cuộc sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định pháp luật

  Thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề đặc thù được quy đổi thời gian đó để tính hưởng chế độ chính sách khi thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân.

  5. Chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng trong thời gian phục vụ Quân đội nhân dân hy sinh, từ trần

  Khi thực hiện nhiệm vụ nếu bị thương thì được hưởng chính sách như thương binh; nếu hy sinh thì được xem xét công nhận liệt sĩ theo quy định pháp luật.

  Ngoài ra, thân nhân của những người này còn được hưởng chế độ chính sách về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội và hưởng trợ cấp một lần theo quy định pháp luật.

  Trường hợp từ trần thì thân nhân được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định pháp luật.

  Xem chi tiết tại dự thảo Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

   
  40766 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  traitn (14/06/2016) toson216 (28/03/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận