Cá nhân có cần đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán không?

Chủ đề   RSS   
 • #491842 15/05/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Cá nhân có cần đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán không?

  Làm dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán. Vậy thì thi chứng chỉ hành nghề kế toán ở đâu và thi môn gì? Cá nhân thì có cần đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán không?

  Theo mình được biết thì làm dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán:

  Quy định về đăng ký hành nghề kế toán tại Điều 58 Luật Kế toán 2015:

  "Điều 58. Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

  1. Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có năng lực hành vi dân sự;

  b) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

  c) Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

  2. Người có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện đăng ký hành nghề và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Bộ Tài chính quy định thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

  3. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc làm việc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

  [...]"

  - Trình tự đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được quy định tại Điều 6 Thông tư 296/2016/TT-BTC.

  - Nội dung thi chứng chỉ kế toán viên, mình tham khảo tại Điều 6 Thông tư 91/2017/TT-BTC:

  "Điều 6. Nội dung thi

  1. Người dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên thi 4 môn thi sau:

  a) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

  b) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

  c) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

  d) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

  2. Người dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên thi 7 môn thi sau:

  a) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

  b) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

  c) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

  d) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

  đ) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

  e) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

  g) Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

  3. Người có chứng chỉ kế toán viên dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên phải thi 03 môn thi sau:

  a) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

  b) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

  c) Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

  4. Nội dung từng môn thi bao gồm cả phần lý thuyết và phần ứng dụng vào bài tập tình huống quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư này. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo, cập nhật và công khai nội dung, chương trình tài liệu học, ôn thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên."

  - Vậy thì chứng chỉ hành nghề kế toán ở đâu? Chị tham khảo Điều 13 Thông tư 91/2017/TT-BTC, Hội đồng thi do Bộ Tài chính thành lập sẽ tổ chức thi cấp chứng chỉ này, vậy thì mình sẽ tìm hiểu tại địa phương nơi nào sẽ tổ chức thi cấp chứng chỉ này chị nhé..

  "Điều 13. Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên

  1. Hội đồng thi do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

  2. Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên theo quy định của Bộ Tài chính. Trong từng kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng thi phải thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi và Ban chấm phúc khảo (nếu cần thiết)."

  - Cá nhân thì có cần đăng ký kính doanh dịch vụ kế toán không?


  Hiện nay, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán chỉ được quy định trong 2 hình thức: thông qua doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Nếu như cá nhân này tự mình cung cấp thì cá nhân này thực hiện ký hợp đồng lao động với công ty.

   
  4866 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận