Bổ sung điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm từ 01/11/2019

Chủ đề   RSS   
 • #522745 04/07/2019

  shinichi45

  Female
  Mầm

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2015
  Tổng số bài viết (62)
  Số điểm: 805
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 89 lần


  Bổ sung điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm từ 01/11/2019

  Đây là nội dung nổi bật quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ được quốc hội thông qua.

  Theo đó, Khoản 4 Điều 1 Luật này bổ sung quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm của Luật Kinh doanh bảo hiểm, cụ thể:

  - Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

  + Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  + Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp.

  - Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp;

  + Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp.

  Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giám định viên theo quy định của pháp luật về thương mại.

  Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ pháp luật, đạo đức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về hành nghề tính toán bảo hiểm, tư cách thành viên của Hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế.

  Chính phủ quy định chi tiết điểm này.

  Bên cạnh đó, Luật còn sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ nổi bật là: hợp đồng sử dụng nhãn hiệu có giá trị pháp lý với bên thứ ba mà không phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Luật này có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

  Cập nhật bởi shinichi45 ngày 04/07/2019 11:03:27 SA
   
  2016 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shinichi45 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận