Bị kỷ luật khiển trách, được nâng lương thường xuyên không?

Chủ đề   RSS   
 • #588268 27/07/2022

  vutrinhsonnam2015

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:25/03/2022
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 270
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  Bị kỷ luật khiển trách, được nâng lương thường xuyên không?

  Theo Nghị định 112/2020-NĐ - về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Tôi là viên chức được Biệt phái qua Phòng Giáo Dục và Đào Tạo để công tác. Tôi bị vi phạm chính sách dân số. Hình thức kỷ luật là khiển trách. Vậy tôi có nâng lương thường xuyên được không, bao nhiêu năm tôi mới hết bị kỷ luật và trở lại bình thường. Cám ơn Thư viện Pháp luật đã tư vấn. Tôi xin chân thành cảm ơn
   
   
  433 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vutrinhsonnam2015 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588279   27/07/2022

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Bị kỷ luật khiển trách, được nâng lương thường xuyên không?

  Theo Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định: 
  2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:
  Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:
  .... 
  b) Đối với viên chức và người lao động:
  - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
  - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức. 
   
  NHƯ VẬY, nếu bị xử lý kỷ luật Khiển trách  thì anh/chị không đủ điều kiện tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.
   
  Theo Luật viên chức 2010 (sửa đổi 2019)
  Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức
  1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.
  Thời gian nâng lương của anh/chị khi đã bị xử lý kỷ luật hình thức Khiển trách sẽ bị kéo dài 03 tháng.
  Liên quan đến  việc sau bao lâu thì được xem là chưa bị kỷ luật, hiện tại KHÔNG có quy định rõ, vấn đề bị kỷ luật sẽ ảnh hưởng đến việc quy hoạch, nâng lương, đào tạo, bổ nhiệm nếu có, còn nếu theo đợt thời gian nâng lương thường xuyên tiếp theo (trong khoảng thời gian theo quy định), anh/chị không có bị xử lý kỷ luật thì được xét nâng bậc lương thường xuyên.
  2. Viên chức bị kỷ luật thì xử lý như sau:
  a) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;
  b) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/07/2022)
 • #588305   27/07/2022

  Bị kỷ luật khiển trách, được nâng lương thường xuyên không?

  Xin thông tin thêm cho câu hỏi của anh /chị. Thời gian bị kéo dài xét nâng bặc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV và được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV. Theo đó, trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

  - Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp:

  + Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

  + Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

  + Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

  - Kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp:

  + Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

  + Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

  + Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.

  - Kéo dài 3 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

  - Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

  - Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại Điểm a, b, c Khoản này.

  - Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: Nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý ký luật hành chính quy định tại khoản này. 

  Như vậy, đối với trường hợp anh/chị bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khiển trách thì vẫn được xem xét nâng bậc lương thường xuyên tuy nhiên thời hạn nâng lương sẽ bị kéo dài 03 tháng.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quangtuyenn98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/07/2022)