BHXH Việt Nam hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #607776 28/12/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2128)
  Số điểm: 74617
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  BHXH Việt Nam hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023

  Ngày 27/12/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4490/BHXH-TCCB về việc thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023.

  Nhằm bảo đảm thực hiện công tác đánh giá, xếp loại năm 2023 theo đúng quy định của Quyết định 1686/QĐ-BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung việc đánh giá, xếp loại hằng năm như sau:

  (1) Về việc xây dựng tiêu chí và quyết định đơn vị có thành tích nổi trội:

  Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc xây dựng tiêu chí và quyết định phòng nghiệp vụ và tương đương, BHXH cấp huyện là đơn vị có thành tích nổi trội theo tỷ lệ quy định, trong đó phải bảo đảm tiêu chí bắt buộc là đơn vị được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm đánh giá theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 1686/QĐ-BHXH: Điều 14b. Tiêu chí đơn vị có thành tích nổi trội.

  (2) Về tỷ lệ công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm:

  Theo quy định mới của Ngành về áp dụng tỷ lệ công chức, viên chức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại các đơn vị có thành tích nổi trội (70%) theo cấp đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh và cấp phòng nghiệp vụ, BHXH huyện: tỷ lệ công chức, viên chức xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại toàn đơn vị trực thuộc hoặc BHXH cấp tỉnh sẽ cao hơn tỷ lệ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng (20%).

  (3) Việc áp dụng tỷ lệ và lựa chọn công chức, viên chức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

  Việc áp dụng tỷ lệ và lựa chọn công chức, viên chức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại phòng nghiệp vụ, BHXH huyện được quyết định là đơn vị có thành tích nổi trội và các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện trực thuộc còn lại phải bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch.

  Do vậy, BHXH Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn nêu trên và các quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên của Nhà nước và của Ngành tại Quy định 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị, Nghị định 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020, Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ, Quyết định 1738/QĐ-BHXH ngày 15/12/2020 và Quyết định 1686/QĐ-BHXH ngày 24/11/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  Xem chi tiết tại Công văn 4490/BHXH-TCCB ngày 27/12/2023.

   
  414 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận