Bắt buộc có Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #578140 19/12/2021

  Bắt buộc có Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

  Chào mọi người. Tôi và một vài người bạn dự định thành lập công ty cổ phần. Tôi có 1 câu hỏi: cổ phần có 4 cổ đông là cá nhân thì có bắt buộc phải có ban kiểm soát không?  Rất mong nhận được ý kiến của các anh/chị. Tôi xin cảm ơn rất nhiều!

   
  582 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578162   20/12/2021

  Bắt buộc có Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

  Theo quy định tại Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 về Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động. Theo đó, trường hợp công ty bạn chọn mô hình 1 gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc mà có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

   

  Như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn có tất cả 4 cổ đông, nếu trong các cổ đông này không có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì công ty bạn không cần lập Ban kiểm soát, trường hợp có cổ đông là tổ chức nắm trên 50% tổng số cổ phần thì phải thành lập BKS theo quy định.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #581417   16/03/2022

  thaophuongg24
  thaophuongg24

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:14/03/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 365
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Bắt buộc có Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

  Chào anh/chị, về trường hợp của anh/chị, tôi xin chia sẻ quan điểm như sau:

  Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần như sau:

  Điều 137. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

  1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

  b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.”

  Trong trường hợp của anh/chị, công ty của anh/chị có 4 cổ đông đều là cá nhân, căn cứ vào quy định nêu trên, anh/ chị có thể thành lập công ty cổ phần mà không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

  Trên đây là quan điểm tư vấn của tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc. Nếu bạn còn vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ đến email thaophuongtyl@gmail.com hoặc số điện thoại 0345904024 để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #582513   31/03/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Bắt buộc có Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

  Chào bạn, về trường hợp của bạn mình xin chia sẻ quan điểm như sau:

  Ban kiểm soát trong công ty cổ phần là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; kiểm tra, thẩm định các hoạt động kinh doanh, báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty. Như vậy, bản chất của ban kiểm soát chính là đảm bảo sự thận trọng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần.

  Tuy nhiên, thực tế cho thấy cũng vì hoạt động kiểm tra, rà soát này mà đôi khi làm bộ máy của công ty cổ phần cồng kềnh, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bình thường của công ty. Do vậy, pháp luật cho phép công ty cổ phần có thể lựa chọn việc có Ban kiểm soát hay không trong cơ cấu tổ chức, quản lý công ty của mình.

  Theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  Mô hình 1: Mô hình đơn hội đồng

  Cơ cấu tổ chức công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  + Nếu công ty bạn có từ 11 cổ đông trở lên hoặc/và các cổ đông là tổ chức sở hữu từ 50% tổng số cổ phần của công ty trở lên thì trong cơ cấu tổ chức công ty bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát;

  + Nếu công ty bạn có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì trong cơ cấu tổ chức, các bạn không bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát; việc thành lập hay không là do nhu cầu.

  Mô hình 2: Mô hình đa hội đồng

  Cơ cấu tổ chức công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Trường hợp này trong cơ cấu tổ chức công ty không có Ban kiểm soát, do đó, Nếu công ty lựa chọn mô hình này thì dù số lượng cổ đông công ty bạn là bao nhiêu đi nữa( dưới hoặc trên 11 cổ đông) và tỷ lệ sở hữu cổ phần công ty của cổ đông là tổ chức là bao nhiêu đi nữa (trên hay dưới 50% tổng số cổ phần của công ty) thì công ty đều không phải thành lập Ban kiểm soát công ty cổ phần.

  Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

  Từ quy định trên, bạn cần xem xét dựa trên số lượng thành viên của công ty, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là tổ chức và nhu cầu. Trong trường hợp bạn chia sẻ, công ty có 4 cổ đông là cá nhân, không thuộc trường hợp bắt buộc phải thành lập ban kiểm soát theo điểm a khoản 1 Điều 137. Do đó, với số lượng cổ đông hiện tại, dù lựa chọn mô hình nào cũng không bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát.

   
  Báo quản trị |  
 • #583716   30/04/2022

  Bắt buộc có Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

  Trường hợp là công ty đại chúng theo quy định Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 dưới đây:
  Điều 32. Công ty đại chúng
   
  1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:
   
  a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
   
  b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.
  Nếu công ty bạn là công ty đại chúng thuộc trường hợp trên thì bắt buộc có Ban kiểm soát theo quy định dưới đây căn cứ theo Khoản 2 Điều 40 Luât này:
  Điều 40. Nguyên tắc quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
   
  Việc quản trị công ty đối với công ty đại chúng phải tuân thủ quy định của Luật này, Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nguyên tắc sau đây:
   
  2. Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với công ty và cổ đông;
   
  Báo quản trị |