Bảng lương, phụ cấp của công an, quân đội thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

Chủ đề   RSS   
 • #605999 10/10/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70305
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1501 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bảng lương, phụ cấp của công an, quân đội thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

  Dự kiến ngày 01/7/2024 là thời điểm diễn ra cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

  Trước đó, Thông tin Chính phủ đã công bố về việc tiết kiệm được 500.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương từ năm 2024. Song, căn cứ tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp thì lực lượng vũ trang sẽ áp dụng 3 bảng lương.

  (1) Áp dụng hệ thống bảng lương mới 

  Khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì dự kiến từ năm 2024 sẽ có 5 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

  - 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

  - 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

  - 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

  Lưu ý: Bảng lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

  Trong đó, bảng lương đối với lực lượng vũ trang, bao gồm:

  1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

  1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

  1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

  Xem bài viết liên quan: Thu nhập của cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ năm 2024

  Thu nhập của giáo viên Mầm non, Tiểu học sẽ thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

  Cũng theo Nghị quyết 27-NQ/TW, có nhiều yếu tố chính để xây dựng bảng lương mới đối với quân đội, công an.

  Theo đó, bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

  Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

  Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

  Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

  Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

  (2) Thay đổi cơ cấu tiền lương của lực lượng vũ trang

  Về nội dung cải cách cụ thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW, lương lực lượng vũ trang sẽ được tính theo số tiền cụ thể theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bảo đảm tương quan với tiền lương trên thị trường lao động.

  Tại Điểm a Khoản 3.1 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ được thiết kế gồm:

  - Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương)

  - Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

  - Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

  Trong đó, thưởng là khoản thu nhập sẽ được bổ sung vào tổng quỹ thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cải cách tiền lương. Theo đó, quỹ tiền thưởng được bổ sung bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

  (3) Điều chỉnh về phụ cấp của đối tượng lực lượng vũ trang

  Theo Nghị quyết 27-NQ/TW cũng có nhiều điều chỉnh về phụ cấp của đối tượng lực lượng vũ trang.

  Theo đó, quân đội, công an, cơ yếu không bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên; đồng thời, được hưởng các loại phụ cấp sau đây: Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng; phụ cấp lưu động và phụ cấp đặc thù cho quân đội.

  Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề) sẽ bị bãi bỏ.

  Bảng lương của sĩ quan quân đội hiện tại là bao nhiêu?

  Trước đó, theo Nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng - tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở cũ.

  Bảng lương của sĩ quan quân đội hiện tại như sau:

  Cấp bậc quân hàm

  Hệ số lương

  Mức lương đến 30/6/2023

  (Đơn vị: VNĐ)

  Mức lương từ 1/7/2023

  (Đơn vị: VNĐ)

  Đại tướng
  10,40
  15.496.000
  18.720.000
  Thượng tướng
  9,80
  14.602.000
  17.640.000
  Trung tướng
  9,20
  13.708.000
  16.560.000
  Thiếu tướng
  8,60
  12.814.000
  15.480.000
  Đại tá
  8,00
  11.920.000
  14.400.000
  Thượng tá
  7,30
  10.877.000
  13.140.000
  Trung tá
  6,60
  9.834.000
  11.880.000
  Thiếu tá
  6,00
  8.940.000
  10.800.000
  Đại úy
  5,40
  8.046.000
  9.720.000
  Thượng úy
  5,00
  7.450.000
  9.000.000
  Trung úy
  4,60
  6.854.000
  8.280.000
  Thiếu úy
  4,20
  6.258.000
  7.560.000

  Xem bài viết liên quan: Thu nhập của cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ năm 2024

  Thu nhập của giáo viên Mầm non, Tiểu học sẽ thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

   
  10933 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (06/11/2023) huynhngan5160@gmail.com (11/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận