Ban thanh tra nhân dân thuộc cơ quan nào?

Chủ đề   RSS   
 • #507766 15/11/2018

  hoangyennhi196
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (299)
  Số điểm: 2770
  Cảm ơn: 130
  Được cảm ơn 28 lần


  Ban thanh tra nhân dân thuộc cơ quan nào?

  Chào mọi người, mình hiện tại là công chức cấp xã, mình được chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã giao cho mình việc tổ chức và thành lập Ban thanh tra nhân dân, tức mình sẽ thực hiện công việc kiêm nhiệm tổ chức hội nghị, đại đội, bầu và kiểm phiếu. Theo như mình có đọc ở các trang mạng thì việc thành lập ban thanh tra nhân dân như sau:

  - Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bầu.Ban thanh tra nhân dân có từ 03 đến 09 thành viên là người lao động hoặc đang công tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân là 02 năm.

  - Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn có từ 5 đến 11 thành viên. Đối với những xã, phường, thị trấn ở đồng bằng có số dân dưới 5 nghìn người thì được bầu 5 hoặc 7 thành viên; từ 5 nghìn người đến dưới 9 nghìn người thì được bầu 7 hoặc 9 thành viên; từ 9 nghìn người trở lên thì được bầu 9 hoặc 11 thành viên.Đối với những xã, phường, thị trấn ở miền núi, trung du và hải đảo, mỗi thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố được bầu 1 thành viên, nhưng số lượng thành viên Ban thanh tra nhân dân không quá 11 người.

  - Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đề nghị Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.

  Vậy mọi người cho mình hỏi một số vấn đề ạ:

  Thứ nhất, có phải tất cả mọi người ai cũng được ứng cử và được hội đồng thành viên bầu không, ví dụ như nếu chủ tịch ủy ban nhân dân xã ứng cử và được bầu vào ban thanh tra nhân dân thì có được chấp nhận và hợp lệ hay không?

  Thứ hai, trường hợp ban thanh tra có một số thành viên không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị công đoàn đề nghị bãi nhiệm, vậy ban thanh tra nhân dân có phải là một cơ quan trực thuộc của công đoàn hay không? hay là một cơ quan độc lập?

  Mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ?

   
  4429 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507780   15/11/2018

  dutiepkhac
  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77122
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 176 lần


  Vấn đề này mình có ý kiến như sau:

  (1) Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Ban Thanh tra nhân dân (BTTND) được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 159/2016/NĐ-CP. Theo đó, thành viên BTTND phải là người trung thực, công tâm, có uy tín, có hiểu biết về chính sách, pháp luật, tự nguyện tham gia BTTND.

  - Thành viên BTTND trong cơ quan nhà nước (CQNN), đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) [...] không phải là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị này.

  - Thành viên BTTND tại xã, phường, thị trấn [...] không phải là người đương nhiệm trong UBND xã, phường, thị trấn.

  Như vậy, không phải ai cũng có thể ứng cử và được bầu làm thành viên BTTND, mà phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên.

  (2). Quan hệ giữa BTTND và Công đoàn cơ sở

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 159/2016/NĐ-CP thì BTTND do Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị người lao động bầu.

  Như vậy, công đoàn không trực tiếp bầu ra BTTND mà chỉ thực hiện việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động của BTTND.

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  Báo quản trị |