85 biểu mẫu mới dùng trong tố tụng dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #434455 25/08/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  85 biểu mẫu mới dùng trong tố tụng dân sự

  Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đã chính thức đi vào thực tiễn áp dụng hơn 01 tháng, thế nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ vỏn vẹn có duy nhất Nghị quyết 103/2015/QH13 hướng dẫn Bộ luật này.

  Việc áp dụng Bộ luật này cần một cơ chế đồng bộ, nhất là các biểu mẫu dùng trong thủ tục tố tụng. Hội đồng Thẩm phán sẽ phải ban hành sớm loạt các biểu mẫu dùng trong tố tụng dân sự để người thực thi có thể áp dụng kịp thời.

  Và dưới đây là 85 biểu mẫu dự kiến sẽ dùng trong thủ tục tố tụng dân sự:

  Mẫu số 01

  Biên bản giao nhận chứng cứ

  Mẫu số 02

  Biên bản lấy lời khai

  Mẫu số 03

  Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

  Mẫu số 04

  Quyết định trưng cầu giám định

  Mẫu số 05

  Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

  Mẫu số 06

  Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá tài sản

  Mẫu số 07

  Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá

  Mẫu số 08

  Biên bản định giá tài sản

  Mẫu số 09

  Biên bản không thể tiến hành định giá tài sản

  Mẫu số 10

  Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

  Mẫu số 11

  Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

  Mẫu số 12

  Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ

  Mẫu số 13

  Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 14

  Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  Mẫu số 15

  Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 16

  Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  Mẫu số 17

  Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 18

  Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  Mẫu số 19

  Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 20

  Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  Mẫu số 21

  Đơn khởi kiện

  Mẫu số 22

  Giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện

  Mẫu số 23

  Thông báo chuyển đơn khởi kiện

  Mẫu số 24

  Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

  Mẫu số 25

  Thông báo trả lại đơn khởi kiện

  Mẫu số 26

  Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện

  Mẫu số 27

  Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

  Mẫu số 28

  Thông báo về việc thụ lý vụ án

  Mẫu số 29

  Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

  Mẫu số 30

  Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

  Mẫu số 31

  Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

  Mẫu số 32

  Biên bản hòa giải

  Mẫu số 33

  Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai

  Mẫu số 34

  Biên bản hoà giải thành

  Mẫu số 35

  Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

  Mẫu số 36

  Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 37

  Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 38

  Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

  Mẫu số 39

  Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán);

  Mẫu số 40

  Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 41

  Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 42

  Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 43

  Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 44

  Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 45

  Quyết định đưa vụ án ra xét xử

  Mẫu số 46

  Biên bản phiên toà sơ thẩm

  Mẫu số 47

  Quyết định hoãn phiên toà

  Mẫu số 48

  Quyết định tạm ngừng phiên tòa

  Mẫu số 49

  Bản án dân sự sơ thẩm

  Mẫu số 50

  Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án

  Mẫu số 51

  Đơn kháng cáo

  Mẫu số 52

  Giấy báo nhận đơn kháng cáo

  Mẫu số 53

  Thông báo yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

  Mẫu số 54

  Thông báo yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

  Mẫu số 55

  Thông báo trả lại đơn kháng cáo

  Mẫu số 56

  Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  Mẫu số 57

  Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  Mẫu số 58

  Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

  Mẫu số 59

  Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)

  Mẫu số 60

  Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

  Mẫu số 61

  Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

  Mẫu số 62

  Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

  Mẫu số 63

  Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

  Mẫu số 64

  Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 65

  Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 66

  Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  Mẫu số 67

  Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  Mẫu số 68

  Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  Mẫu số 69

  Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

  Mẫu số 70

  Biên bản phiên tòa phúc thẩm

  Mẫu số 71

  Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm

  Mẫu số 72

  Bản án phúc thẩm

  Mẫu số 73

  Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

  Mẫu số 74

  Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

  Mẫu số 75

  Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

  Mẫu số 76

  Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)

  Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

  Mẫu số 77

  Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)

  Mẫu số 78

  Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  Mẫu số 79

  Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

  Mẫu số 80

  Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

  Mẫu số 81

  Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  Mẫu số 82

  Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  Mẫu số 83

  Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

  Mẫu số 84

  Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm

  Mẫu số 85

  Quyết định Giám đốc thẩm

  85 biểu mẫu này được ban hành kèm theo Dự thảo Nghị quyết về các biểu mẫu áp dụng trong tố tụng dân sự tại Tòa án nhân dân.

  Để xem chi tiết 85 biểu mẫu, các bạn có thể tải về tại file đính kèm.

   
  72974 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #434871   30/08/2016

  mevanphan
  mevanphan

  Sơ sinh

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 1 lần


  cảm ơn bài viết thật hữu ích cho chúng em

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mevanphan vì bài viết hữu ích
  trang_u (15/11/2016)
 • #445444   17/01/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  Chào các bạn, Dự thảo Nghị quyết này đã được chính thức thông qua, tuy nhiên khác với bản Dự thảo, thì Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành đến 93 biểu mẫu dùng trong tố tụng dân sự.

  Nhớ nhé, con số mới là 93 chứ không phải là 85 nữa. Các bạn lưu ý nhé! 

   
  Báo quản trị |  
 • #529146   27/09/2019

  Phần mềm nào tra cứu mã vạch trên Biên nhận giao nhận hồ sơ kháng cáo phúc thẩm?

  Xin chào DanLuat - mạng cộng đồng ngành luật Cho mình hỏi: Phần mềm nào tra cứu mã vạch trên Biên nhận giao nhận hồ sơ kháng cáo phúc thẩm?. Mình lên Tòa Án TPHCM thì phòng văn thư trả lời: về lại tòa quận cấp dưới đã cấp Giấy xác nhận kháng cáo phúc thẩm. Xin "Biên bảm giao nhận hồ sơ kháng cáo phúc thẩm". Trên biên bản có mã vạch, người dân tự tra cứu mã vạch. Nhưng mình tìm hoài không thấy phần mềm tra cứu mã vạch của hồ sơ Tòa Án. Hoặc tra không tìm ra thông tin. Xin tư vấn giúp. Chân thành cám ơn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Phuong7079 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/09/2019)
 • #529167   27/09/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14965)
  Số điểm: 100044
  Cảm ơn: 3494
  Được cảm ơn 5361 lần
  SMod

  Bạn đưa 1 cái hình "Biên nhận giao nhận hồ sơ kháng cáo phúc thẩm" lên đây thử xem

   
  Báo quản trị |