80% cơ quan báo chí sẽ chuyển đổi thành mô hình tòa soạn hội tụ vào năm 2050

Chủ đề   RSS   
 • #601693 10/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  80% cơ quan báo chí sẽ chuyển đổi thành mô hình tòa soạn hội tụ vào năm 2050

  Bộ TT&TT có ban hành Quyết định 531/QĐ-BTTTT năm 2023 ngày 04/4/2023  ban hành Quy định về việc quản lý thực thi chiến lược phát triển các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
   
  Cụ thể, theo kế hoạch Bộ TT&TT đặt ra 9 chỉ tiêu chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí đó là:
   
  80%-co-quan-bao-chi-se-chuyen-doi-thanh-mo-hinh-toa-soan-hoi-tu
   
  Kế hoạch tăng trưởng chỉ tiêu chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí
   
  (1) Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa với mục tiêu đến năm 2025 đạt 60%/40%.
   
  (2) Tỷ lệ người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo - được tiếp cận ít nhất 1 loại hình báo chí thiết yếu mục tiêu đến năm 2025 đạt 100%.
   
  (3) Tỷ lệ tăng hằng năm số lượng tin, bài mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc, thông tin thiết yếu mục tiêu đến năm 2025 đạt 20%, năm sau phải cao hơn năm trước.
   
  (4) Tỷ lệ tăng hằng năm thông tin tích cực, thông tin chuyên sâu được đăng tải, lan tỏa trên báo chí, truyền thông mục tiêu đến năm 2025 đạt 50%, năm sau phải cao hơn năm trước.
   
  (5) Tỷ lệ cơ quan báo chí tự chủ; Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ - chính trị và thông tin thiết yếu theo quy định mục tiêu đến năm 2025 đạt 100%.
   
  (6) Tỷ lệ cơ quan báo chí hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ mục tiêu đến năm 2025 đạt 80%.
   
  (7) Đến năm 2025, có 10 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia và cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương.
   
  (8) Đến năm 2025 tăng 5-10% tỷ lệ mô hình báo chí điện tử thu phí nội dung so với năm 2020.
   
   
  (9) Đến năm 2025, tỷ lệ tạp chí được cấp phép lại, đảm bảo hoạt động đúng tính chất chuyên sâu, chuyên ngành đạt 100%.
   
  Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển lĩnh vực báo chí
   
  Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lĩnh vực báo chí trong các bộ, ban, ngành và tại các địa phương.
   
  Tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí.
   
  - Đơn vị chủ trì: Cục Báo chí và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan.
   
  - Thời gian thực hiện: Cả năm.
   
  - Kết quả, sản phẩm: các hoạt động phối hợp, hỗ trợ; văn bản hướng dẫn.
   
  Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về báo chí 
   
  * Tổ chức Diễn đàn quốc gia về Kinh tế Báo chí/Chuyển đổi số Báo chí
   
  - Đơn vị chủ trì: Cục Báo chí
   
  - Thời gian thực hiện: Hàng năm
   
  - Kết quả, sản phẩm: Diễn đàn thường niên.
   
  * Tổ chức/ Phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm trong nước/quốc tế có liên quan Báo chí Việt Nam và kết quả thực hiện các nội dung của Chiến lược; lồng ghép nội dung liên quan báo chí tại các sự kiện, triển lãm trong nước và nước ngoài
   
  - Đơn vị chủ trì: Cục Báo chí
   
  - Thời gian thực hiện: Hàng năm.
   
  - Kết quả, sản phẩm: diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm
   
  Xem thêm Quyết định 531/QĐ-BTTTT năm 2023 có hiệu lực từ ngày 04/4/2023.
   
  232 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (10/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận