5 hướng dẫn giúp khởi kiện đúng luật

Chủ đề   RSS   
 • #534898 11/12/2019

  Limma

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2019
  Tổng số bài viết (116)
  Số điểm: 1075
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 145 lần


  5 hướng dẫn giúp khởi kiện đúng luật

  Theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về quyền khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vậy cách khởi kiện như thế nào là đúng luật? và được pháp luật hướng dẫn như thế nào? mời các bạn tham khảo các bước khởi kiện dưới đây sau:

  Thứ nhất: Đảm bảo nội dung và hình thức đơn khởi kiện

  *Hình thức:

  - Bắt buộc phải làm đơn khởi kiện.

  - Về người làm đơn khởi kiện là cá nhân:

  + Phải có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án.

  Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;

  + Nếu Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án.

  Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;

  + Nếu cá nhân thuộc hai trường hợp trên là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

  -  Về người làm đơn khởi kiện là Cơ quan, tổ chức:

  + Người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án.

  Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  Nội dung: (phải có đủ các nội dung chính tại link đính kèm - Tham khảo tại đây;)

  Lưu ý: Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.

  Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

  (Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

  Thứ hai: Xác định đúng thẩm quyền khởi kiện

  Xem chi tiết cách xác định tại đây;

  Thứ ba: Thực hiện khởi kiện theo quy trình sau:

  Xem chi tiết tại đây;

  Thứ tư: Đảm bảo thực hiện đúng, đủ điều kiện khởi kiện, tránh trường hợp thẩm phán trả lại đơn khởi kiện

  Xem chi tiết các trường hợp trả đơn khởi kiện tại đây;

  Thứ năm: Các lưu ý khác liên quan đến thụ lý vụ án

  Về án phí:

  Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

  Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

  Về quyền khởi kiện:

  - Tại Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 không có quy định căn cứ trả lại đơn khởi kiện vì lý do thời hiệu khởi kiện đã hết.

  Vì vậy, Tòa án không được lấy lý do thời hiệu khởi kiện đã hết để trả lại đơn khởi kiện.

  Trường hợp kể từ ngày 01-01-2012, Tòa án trả lại đơn khởi kiện vì lý do thời hiệu khởi kiện đã hết và thời hạn giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện đã hết mà đương sự có yêu cầu khởi kiện lại vụ án đó thì Tòa án xem xét thụ lý vụ án theo thủ tục chung.

  Về thời hiệu khởi kiện:

  >> Xem toàn bộ quy định về thời hiệu khởi kiện trong Dân sự, Hành chính, Thương mại, tại đây;

  Về Thời gian giải quyết một vụ án dân sự tối thiểu là bao lâu?

  Thời hạn giải quyết 1 vụ án/ vụ việc dân sự thông thường: 1 tháng (phiên tòa không có căn cứ hoãn và tạm ngưng).

  Xem chi tiết tại đây;

   
  7158 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Limma vì bài viết hữu ích
  nhanthanhtran (13/12/2019) ThanhLongLS (11/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận