29 biểu mẫu quan trọng trong lĩnh vực công chứng

Chủ đề   RSS   
 • #570345 16/04/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  29 biểu mẫu quan trọng trong lĩnh vực công chứng

  Lĩnh vực công chứng - Minh họa

  Kể từ 26/3/2021, Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng bắt đầu có hiệu lực. Ban hành kèm theo Thông tư này là nhiều loại biểu mẫu quan trọng trong lĩnh vực công chứng. Mời các bạn tải về tại file đính kèm cuối bài!

  29 biểu mẫu bao gồm:

  1. Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng (Mẫu TP-CC-01);

  2. Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng (Mẫu TP-CC-02);

  3. Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-03);

  4. Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-04);

  5. Đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên (Mẫu TP-CC-05);

  6. Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-06);

  7. Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-07);

  8. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-08);

  9. Đơn đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-09);

  10. Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-10);

  11. Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng (Mẫu TP-CC-11);

  12. Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-12);

  13. Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-13);

  14. Quyết định cho phép chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-14);

  15. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-15);

  16. Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-16);

  17. Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-17);

  18. Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-18);

  19. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-19);

  20. Mẫu biển hiệu của tổ chức hành nghề công chứng (Mẫu TP-CC-20);

  21. Mẫu lời chứng của công chứng viên áp dụng chung đối với hợp đồng giao dịch (Mẫu TP-CC-21);

  22. Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng ủy quyền trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng (Mẫu TP-CC-22);

  23. Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với di chúc và Văn bản sửa đổi/bổ sung di chúc (Mẫu TP-CC-23);

  24. Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản/văn bản khai nhận di sản (Mẫu TP-CC-24);

  25. Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với văn bản từ chối nhận di sản (Mẫu TP-CC-25);

  26. Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu TP-CC-26);

  27. Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu TP-CC-27);

  28. Sổ công chứng bản dịch (Mẫu TP-CC-28);

  29. Sổ theo dõi việc sử dụng lao động (Mẫu TP-CC-29).

  Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

   
  3300 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  admin (17/04/2021) ThanhLongLS (17/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578893   30/12/2021

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (851)
  Số điểm: 7297
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  29 biểu mẫu quan trọng trong lĩnh vực công chứng

  Cảm ơn bài viết của bạn, thực sự rất hữu ích đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, cơ quan quản lý nhà nước về công chứng và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan về các mẫu cần thiết để dùng trong các hoạt động công chứng  về bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề công chứng; đào tạo nghề công chứng; khóa bồi dưỡng nghề công chứng; bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; tổ chức và hoạt động công chứng;...

   

   
  Báo quản trị |