13 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2019

Chủ đề   RSS   
 • #521658 26/06/2019

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 707 lần
  SMod

  13 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2019

  13 chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 7/2019

  >>> Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 4/2019

  >>> 08 chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 05/2019

  >>> 04 chính sách thay đổi về tiền lương dành cho cán bộ, công chức năm 2019

  Tháng bảy sắp đến, nhiều Nghị quyết, Nghị định và Thông tư sẽ có hiệu lực trong tháng này, Do đó, có nhiều chính sách mới nổi bật sẽ được đưa vào áp dụng trên thực tế. Các bạn hãy cùng tìm hiểu nhé!

  * NGHỊ QUYẾT

  1. Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn tội rửa tiền có thể bị truy cứu TNHS đồng thời với tội phạm nguồn (Xem TẠI ĐÂY)

  Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 324 của bộ luật hình sự về tội rửa tiền có hiệu lực từ ngày 07/7/2019.

   

  2. Quy định về áp dụng án lệ trong xét xử từ 15/7/2019 (Xem TẠI ĐÂY)

  Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

  * NGHỊ ĐỊNH

  3. Tăng lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP

  Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

   

  4. Quy định đối tượng được nhập khẩu phế liệu

  Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

  Theo đó, đối trượng được phép nhập khẩu phế liệu là tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu:

  - Đáp ứng các yêu cầu và trách nhiệm về bảo vệ môi trường quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 76 Luật bảo vệ môi trường;

  - Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với các dự án đã đi vào vận hành.

  + Đối với dự án mới xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 16b và Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

  -Có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật.”

  Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

   

  5. Phạt tối đa 01 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

  Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

  Theo đó, mức phạt tối đa đối với cá nhân vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, vi phạm quy định về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản là 1.000.000.000 đồng.

  Nghị định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

   

  6. 08 đối tượng tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

  Nội dung này quy định tại Nghị định 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Chính phủ ban hành ngày 20/5/2019.

  Theo đó, 08 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng thêm 7, 19 % là:

  - Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CPNghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng;

  - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP và Quyết định số 111-HĐBT;

  - Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg;

  - Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg;

  - Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg;

  - Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

  Nghị định 44/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

   

  7. Bác sĩ quân y phải tham gia đào tạo tối thiểu 24 tiết học cập nhật kiến thức y khoa hàng năm

  Nội dung nổi bật tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP ban hành ngày 07/6/2019 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội.

  Theo đó, Hằng năm, người hành nghề phải tham gia đào tạo tối thiểu 24 tiết học cập nhật kiến thức y khoa liên tục thường xuyên trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

  Nghị định 50/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/7/2019.

   

  * THÔNG TƯ:

  8. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

  Nội dung này được quy định tại Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành ngày 25/12/2018.

  Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

   

  9. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

  Nội dung được quy định tại Thông tư 53/2018/TT-BGTVT do Bộ Giao Thông vận tải ban hành ngày 28/10/2018.

  Thông tư 53/2018/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

   

  10. Quy định đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn

  Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn do Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 31/12/2018.

  Theo đó, đối tượng được gửi tiền gửi có kỳ hạn gồm:

  - Người cư trú là tổ chức, cá nhân.

  - Người không cư trú bao gồm:

  + Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Văn phòng đại diện, văn phòng dự án của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

  + Công dân Việt Nam không thuộc các trường hợp quy định tại điểm e và g khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung);

  + Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

  Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

   

  11. Phương thức trả lãi tiền gửi tiết kiệm theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền

  Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm.

  Theo đó, phương thức trả lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền, mà không phải do tổ chức tín dụng nhận tiền gửi tiết kiệm quy định như pháp luật hiện hành.

  Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi quy định về lãi suất. Theo thông tư này quy định lãi suất tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất trong từng thời kỳ.

  Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

   

  12. Ban hành khung giá vé máy bay nội địa

  Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BGTVT ban hành ngày 03/5/2019.

  Theo đó, quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản:

  Nhóm I: Dưới 500km

  -Nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội: tối đa là 1.600.000 đồng/ vé một chiều;

  - Nhóm đường bay khác dưới 500 km: tối đa 1.700.000 đồng/vé một chiều;

  Nhóm II: Từ 500km đến dưới 850 km: tối đa 2.200.000 đồng/vé một chiều;

  Nhóm III: Từ 850 km đến dưới 1.000 km: tối đa 2.790.000 đồng/ vé một chiều;

  Nhóm IV: Từ 1.000 km đến dưới 1.280 km: tối đa 3.200.000 đồng / vé một chiều;

  Nhóm V: Từ 1.280 km trở lên: tối đa 3.750.000 đồng / vé một chiều.

  Ngoài ra, giá dịch vụ đối với các dịch vụ tăng thêm do các hãng hàng không quyết định trên cơ sở cân đối khả năng cung cấp dịch vụ của hãng hàng không và nhu cầu của thị trường.

  Thông tư 17/2019/TT-BGTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

   

  13. 03 mẫu hợp đồng làm việc mới của viên chức

  Mẫu hợp đồng này được ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ban hành ngày 14/5/2019.

  Theo đó, 03 mẫu hợp đồng gồm:

  Mẫu số 1: Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn (trừ trường hợp: cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại được chuyển sang làm viên chức);

  Mẫu số 2: Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn (đối tượng dưới 18 tuổi);

  Mẫu số 3: Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

  Thông tư 03/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  7156 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  chebap2012 (01/08/2019) taisanhia1972 (04/07/2019) enychi (28/06/2019) ThanhLongLS (26/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận