09 loại hàng hóa, dịch vụ nằm trong diện bình ổn giá từ ngày 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #604088 19/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  09 loại hàng hóa, dịch vụ nằm trong diện bình ổn giá từ ngày 01/7/2024

  Luật Giá 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2023 thay thế Luật Giá 2012.
   
  Theo đó, một số điểm mới trong Luật Giá 2023 vừa được thông qua, đặc biệt phải kể đến các loại hàng hóa, dịch vụ trong diện bình ổn giá được thay đổi như sau:
   
  09-loai-hang-hoa-dich-vu-nam-trong-dien-binh-on-gia-tu-ngay-01-7-2024
   
  Danh mục 09 loại hàng hóa, dịch vụ mới thực hiện bình ổn giá
   
  Cụ thể Điều 17 Luật Giá 2023 quy định hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:
   
  - Tiêu chí thực hiện bình ổn giá:
   
  + Là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.
   
  + Có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.
   
  - Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Giá 2023 bao gồm:
   
  + Xăng, dầu thành phẩm.
   
  + Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
   
  + Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
   
  + Thóc tẻ, gạo tẻ.
   
  + Phân đạm; phân DAP; phân NPK.
   
  + Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản.
   
  + Vắc - xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.
   
  + Thuốc bảo vệ thực vật.
   
  + Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
   
  (Trước đó Luật Giá 2023 đã bổ sung thức ăn chăn nuôi, thủy sản vào danh mục bình ổn giá; loại bỏ mặt hàng điện, muối ăn, Đường ăn, đường trắng và đường tinh luyện ra khỏi danh mục bình ổn giá).
   
  - Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập văn bản đề nghị điều chỉnh gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
   
  05 loại hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện kê khai giá
   
  - Giá kê khai là mức giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tự quyết định và được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận kê khai.
   
  - Hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá bao gồm:
   
  + Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá;
   
  + Hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu để các tổ chức định mức giá cụ thể bán cho người tiêu dùng;
   
  + Hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp quyết định theo giá tham chiếu;
   
  + Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác do Chính phủ ban hành.
   
  Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá.
   
  Quy định cụ thể việc niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ
   
  - Niêm yết giá là hình thức công khai về giá. Giá niêm yết là giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định bằng Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối. 
   
  - Giá niêm yết được gắn với số lượng hoặc khối lượng hàng hóa, dịch vụ phù hợp, các thông tin khác (nếu có) về đặc điểm kỹ thuật cơ bản, xuất xứ, phương thức mua, bán.
   
  - Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ niêm yết giá bảo đảm rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng các hình thức:
   
  In, dán, ghi thông tin trên bảng, giấy hoặc in trực tiếp trên bao bì của hàng hóa hoặc các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa điểm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc trên các trang thông tin điện tử để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  - Các tổ chức, cá nhân không được bán cao hơn giá niêm yết; đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cụ thể thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải niêm yết và bán đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành.
   
  - Đối với hàng hóa, dịch vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành giá tối thiểu, giá tối đa, khung giá thì phải niêm yết và bán theo giá phù hợp với giá tối thiểu, giá tối đa, khung giá. 
   
  - Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ điều chỉnh mức giá niêm yết ngay khi có sự thay đổi về giá của hàng hóa, dịch vụ.
   
  Xem thêm Luật Giá 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 thay thế Luật Giá 2012. 
   
  361 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (18/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận