04 hình thức nộp phí, lệ phí theo quy định Bộ Tài chính

Chủ đề   RSS   
 • #596177 29/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  04 hình thức nộp phí, lệ phí theo quy định Bộ Tài chính

  Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2022/TT-BTC về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.
   
  Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định người nộp phí, lệ phí có thể theo 04 hình thức sau đây:
   
  04-hinh-thuc-nop-phi-le-phi-theo-quy-dinh-bo-tai-chinh
   
  (1) Nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng. 
   
  Đối với phí, lệ phí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu, người nộp phí, lệ phí nộp vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
   
  (2) Nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.
   
  (3) Nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). 
   
  Lưu ý: Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền phí, lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng.
   
  Hoặc chuyển toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước, nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.
   
  (4) Nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, lệ phí.
   
  Tổ chức thu phí vào ngân sách nhà nước
   
  Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính.
   
  Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
   
  Thu phí vào ngân sách nhà nước theo tháng
   
  Tổ chức thu phí kê khai, nộp tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng (sau khi trừ số tiền phí được để lại theo quy định tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính), quyết toán năm và tổ chức thu lệ phí kê khai, nộp tiền lệ phí thu được theo tháng theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019.
   
  Xử lý tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản thu phí
   
  Tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại các tổ chức tín dụng phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước (theo Chương của tổ chức thu phí, lệ phí; Tiểu mục 4949 - Các khoản thu khác; Mục 4900 - Các khoản thu khác của Mục lục ngân sách nhà nước), cùng số tiền phí, lệ phí phải nộp trong tháng phát sinh.
   
  Phí sử dụng đường bộ thực hiện theo quy định tại: 
   
  Đối với việc thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
   
  - Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
   
  - Thông tư 113/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 264/2016/TT-BTC.
   
  - Thông tư 295/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.
   
  - Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
   
  - Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
   
  Xem thêm Thông tư 74/2022/TT-BTC có hiệu lực ngày 22/12/2022. 
   
  783 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598331   31/01/2023

  04 hình thức nộp phí, lệ phí theo quy định Bộ Tài chính

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Đối với phí và lệ phí nhà nước ta đã có nhiều chính sách cải cách thay đổi nhằm tạo ra được khoản thu hợp lý cho người dân và tạo được nguồn thu cho sự phát triển của đất nước. Không chỉ vậy nhà nước cũng có những quy định mới về cách thức nộp phí lệ phí này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trách những thủ tục hành chính rườm rà mất thời gian. 

   
  Báo quản trị |  
 • #598337   31/01/2023

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1289)
  Số điểm: 9606
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 188 lần


  04 hình thức nộp phí, lệ phí theo quy định Bộ Tài chính

  Cảm ơn thông tin hưu ích mà bạn đã chia sẻ. Đối với các hình thức thanh toán này sẽ tiện lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân phát sinh nghĩa vụ thuế. Mình rất ngán cảnh phải bốc số, xếp hàng để nộp tiền. Việc chuyển khoản chỉ tốn vài phút, còn đến nộp trực tiếp nhiều khi mất cả buổi mới xong.  

   

   
  Báo quản trị |