Xin văn bản hướng dẫn Luật đất đai 1993

Chủ đề   RSS   
  • #498976 08/08/2018

    Xin văn bản hướng dẫn Luật đất đai 1993

    Mọi người ai có Quyết định 375 QĐ/ĐC ngày 16 tháng 5 năm 1995 về chế độ thống kê, kiểm kê đất đai, chế độ xây dựng và chỉnh lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Quyết định số 254/2001/QĐ-TCĐC ngày 02 tháng 8 năm 2001 về việc sửa đổi Quyết định 375 QĐ/ĐC của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính. cho mình xin với ạ?

     
    2486 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận