Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #590826 07/09/2022

  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại

  Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại được quy định từ Điều 151 đến Điều 154 Luật thương mại 2005. Ngoài ra, còn được quy định trong các luật chuyên ngành khác về những hoạt động môi giới đặc thù như: Mô giới bảo hiểm, môi giới hàng hải, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản.

  Thứ nhất, Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới thương mại:

  Theo Điều 151 Luật thương mại 2005 thì:

  Điều 151. Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại

  Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Bảo quản các mẫu hàng hóa, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;

  2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

  3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới; nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

  4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có ủy quyền của bên được môi giới.”

  Về quyền của bên môi giới thương mại: Hiện tại theo Luật thương mại 2005 thì không có Điều luật nào quy định riêng về quyền của bên môi giới thuơng mại, nhưng ta có thể căn cứ vào khoản 2 Điều 152, Điều 153 và Điều 154 Luật thuơng mại 2005 để xác định quyền của bên môi giới thương mại như sau:

  - Được trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác.

  - Quyền được hưởng thù lao môi giới (Điều 153 Luật thương mại 2005.)

  - Trong trường hợp việc môi giới không có kết quả thì bên môi giới vẫn có quyền nhận được một phần thù lao mà phần thù lao này được gọi phí giao dịch. Phần chi phí này phải liên quan đến việc môi giới. (Điều 154 Luật thương mại 2005.)

  Thứ hai, Quyền và nghĩa vụ của bên được môi giới thương mại:

  Theo Điều 152 Luật thương mại 2005 thì:

  Điều 152. Nghĩa vụ của bên được môi giới

  Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ;

  2. Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.”

  Về quyền của bên được môi giới thuơng mại: Cũng như quyền của bên môi giới thuơng mại, quyền của bên được môi giới thuơng mại cũng không được Luật Thương mại quy định rõ tại Điều luật riêng. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 2 Điều 151 Luật thương mại 2005 thì mọi thông tin, tài liệu mà bên được môi giới cung cấp phải được giữ bí mật, không được tiết lộ, làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới. Tuy nhiên, về quyền của bên được môi giới được rút ra từ nghĩa vụ của bên môi giới có thể được hiểu là bên môi giới không được tiết lộ thông tin đến bên được chắp nối vì trong một số trường hợp nó tiết lộ thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới.

   
  1005 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chaann vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591329   25/09/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin hữu ích trên. Chúng ta thường xuyên nhắc tới các hoạt động như môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, môi giới xuất khẩu lao động …nhưng ít ai biết được bản chất pháp lý của hoạt động môi giới thương mại và nắm rõ được những nội dung của hơp đồng môi giới thương mại cần thiết phải có. Do đó cần phải có những bài viết như trên để mọi người có thể tìm hiểu cũng như biết được các quy định điều chỉnh cụ thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #592696   24/10/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (431)
  Số điểm: 3280
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại

  Bài viết của tác giả rất hay và bổ ích. Theo mình có tìm hiểu thì quyền của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại không được quy định cụ thể trong Luật thương mại 2005. Tuy nhiên, nghĩa vụ của các bên thì được quy định cụ thể. Cảm ơn bài viết của tác giả nhé

   
  Báo quản trị |