Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Chủ đề   RSS   
 • #605953 07/10/2023

  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (916)
  Số điểm: 7760
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 175 lần


  Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn gì?

  Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định 2135/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Bảo hiểm y tế như sau:

  1. Vị trí, chức năng

  Vụ Bảo hiểm y tế là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  - Chủ trì việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm y tế, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

  - Chủ trì xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

  - Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế và các dịch vụ y tế khác thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  - Chủ trì xây dựng bộ mã danh mục dùng chung trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý khám bệnh, chữa bệnh, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quy định về trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

  - Chủ trì, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế:

  + Xây dựng, điều chỉnh mức đóng, mức hỗ trợ, phương thức đóng bảo hiểm y tế;

  + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và của quỹ bảo hiểm y tế;

  + Tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế;

  + Tham mưu, đề xuất các giải pháp về kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng, trục lợi; các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và cơ sở y tế; việc thực hiện tạm ứng, quyết toán, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cơ chế xử lý quỹ bảo hiểm y tế trong trường hợp bội chi hoặc kết dư.

  - Xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành các phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

  - Chủ trì xây dựng nội dung và phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về bảo hiểm y tế.

  - Chủ trì xây dựng các chỉ số, biểu mẫu thống kê, báo cáo về bảo hiểm y tế trong hệ thống các chỉ số, biểu mẫu thống kê, báo cáo của ngành y tế. Tổng hợp, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết các hoạt động về bảo hiểm y tế.

  - Tổ chức thực hiện công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm y tế; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các chương trình, dự án về bảo hiểm y tế được giao.

  - Tham gia, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

  + Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, chính sách quốc gia về thuốc và các chính sách khác liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế;

  + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

  + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế tài chính y tế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả;

  + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình, nội dung, phương thức giám định bảo hiểm y tế;

  + Hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con đối với người có thẻ bảo hiểm y tế; đề xuất, áp dụng các giải pháp pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế;

  + Thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

  Xem thêm tại Quyết định 2135/QĐ-BYT năm 2023 có hiệu lực từ ngày 12/05/2023.

   
  128 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận