Viên chức mới tuyển dụng có cần nộp lý lịch tư pháp?

Chủ đề   RSS   
 • #602980 02/06/2023

  Thegalaxy

  Male
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2023
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 431
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 8 lần


  Viên chức mới tuyển dụng có cần nộp lý lịch tư pháp?

  vien-chuc-moi-tuyen-dung-lan-dau-co-nop-ly-lich-tu-phap

  Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích... Vậy, viên chức mới tuyển dụng có cần nộp lý lịch tư pháp?

  1. Yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp đối với viên chức mới tuyển dụng?

  Theo quy định khoản 1 Điều 10 Thông tư 07/2019/TT-BNV về xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức đối với viên chức tuyển dụng lần đầu, như sau:

  -Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm hướng dẫn viên chức kê khai, kiểm tra, xác minh các thông tin do viên chức tự kê khai, đối chiếu với hồ sơ tuyển dụng và Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  - Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức xác nhận, đóng dấu và nộp cho cơ quan quản lý hồ sơ viên chức để đưa vào hồ sơ quản lý. Hồ sơ này là hồ sơ gốc của viên chức.

  (*) Hồ sơ bao gồm các thành phần sau đây:

  (1) Quyển Lý lịch viên chức theo mẫu HS01-VC/BNV

  + Quyển Lý lịch viên chức phản ánh toàn diện về bản thân, các mối quan hệ gia đình, xã hội của viên chức.

  + Quyển Lý lịch viên chức do viên chức tự kê khai và được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận.

  (2) Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu HS02-VC/BNV

  + Sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ gia đình và xã hội của viên chức.

  + Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển "Lý lịch viên chức” và các tài liệu bổ sung khác của viên chức.

  + Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;

  (3) Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  (4) Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp.

  (5) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;

  (6) Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức như:

  + Bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  + Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

  (7) Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, đối với viên chức mới tuyển dụng phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp do đơn vị sử dụng viên chức hướng dẫn viên chức kê khai, kiểm tra, xác minh các thông tin do viên chức tự kê khai.

  2. Trách nhiệm và quyền của viên chức đối với hồ sơ cá nhân

  Theo quy định Điều 21 Thông tư 07/2019/TT-BNV về trách nhiệm và quyền của viên chức đối với hồ sơ cá nhân, cụ thể:

  - Viên chức có trách nhiệm kê khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực và thực hiện việc kê khai, bổ sung hồ sơ của mình theo hướng dẫn của đơn vị sử dụng viên chức hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý hồ sơ viên chức; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý viên chức, đơn vị sử dụng viên chức về các thông tin mình kê khai. Trường hợp các thông tin kê khai không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc không trung thực thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo các quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  - Viên chức được quyền nghiên cứu hồ sơ của mình tại cơ quan quản lý hồ sơ viên chức, trừ các tài liệu quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

  - Viên chức khi đi làm các thủ tục để điều chỉnh hồ sơ gốc hoặc khi đề nghị về việc điều chỉnh, bổ sung những thông tin trong hồ sơ của mình phải báo cáo với người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của Thông tư này.

  - Viên chức có trách nhiệm cung cấp các thành phần tài liệu liên quan đến bản thân khi có phát sinh theo hướng dẫn hoặc yêu cầu của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

  Như vậy, viên chức có trách nhiệm kê khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực và thực hiện việc kê khai, bổ sung hồ sơ, nhiệm cung cấp các thành phần tài liệu liên quan đến bản thân của mình theo hướng dẫn của đơn vị sử dụng viên chức…

   
  598 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận