Từ ngày 01/12/2023 sẽ bãi bỏ "chương trình đào tạo chất lượng cao" trong đại học

Chủ đề   RSS   
 • #603357 17/06/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 71256
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1528 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Từ ngày 01/12/2023 sẽ bãi bỏ "chương trình đào tạo chất lượng cao" trong đại học

  Ngày 15/6/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

  Theo đó, Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT đã bãi bỏ toàn bộ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Đồng nghĩa, kể từ khi Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thì sẽ không còn "chương trình đào tạo chất lượng cao" trong trường đại học.

  Lưu ý:

  Các khóa đã tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT  ngày 18/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học trước ngày 01/12/2023 được tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học.

  Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, theo đó, không có khái niệm chương trình đào tạo chất lượng cao, chỉ có một chuẩn chương trình đào tạo. 

  Việc bãi bỏ này nhằm thực hiện đúng theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018.

  Trước đó, tại Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định chương trình đào tạo đại học gồm chương trình đào tạo đại trà và chương trình đào tạo chất lượng cao.

  Theo đó, chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chỉ áp dụng cho các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học (bao gồm cả các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng) trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), các tổ chức và cá nhân có liên quan.

  Quy định này không áp dụng đối với các cơ sở đào tạo có 100% vốn đầu tư nước ngoài và chương trình đào tạo liên kết với cơ sở đào tạo nước ngoài, do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng.

  Ngoài ra, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chất lượng cao phải cao hơn của chương trình đào tạo đại trà tương ứng về năng lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi trường công tác; riêng năng lực ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương).

  Xem chi tiết tại Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/12/2023

   
  816 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (10/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận