Từ 06/02/2023, thủ tục gia hạn nộp thuế được sửa đổi ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #599389 28/02/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2167)
  Số điểm: 75544
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1605 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Từ 06/02/2023, thủ tục gia hạn nộp thuế được sửa đổi ra sao?

  Bộ Tài chính ban hành Quyết định 115/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

  Theo đó, Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế tại các văn bản:

  - Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước;

  - Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022;

  - Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

  Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế thực hiện qua các bước sau:

  Bước 1: Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu.

  Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

  - Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi qua đường bưu chính công chức thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định.

  - Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

  04 cách thức nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế:

  (1) Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

  (2) Gửi qua hệ thống bưu chính;

  (3) Gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

  Cơ quan thuế thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế/Chi cục Thuế

  Phí, lệ phí: Không có

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

  Xem và tải Mẫu 01/GHAN

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/02/28/m%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2001_GHAN.docx

  Xem chi tiết Quyết định 115/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2023 và thay thế Quyết định 1710/QĐ-BTC.

   
  121 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận