Trường hợp nào chuyển nhượng QSDĐ được miễn thuế TNCN?

Chủ đề   RSS   
 • #603312 16/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75790
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1941 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trường hợp nào chuyển nhượng QSDĐ được miễn thuế TNCN?

  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) hay còn được gọi là mua bán nhà đất khi chuyển nhượng thì chủ sở hữu phải thực nghĩa vụ đóng thuế TNCN. Vậy trong trường hợp thực hiện chuyển nhượng QSDĐ được miễn thuế TNCN?
   
  truong-hop-nao-chuyen-nhuong-qsdd-duoc-mien-thue-tncn
   
  1. Các giao dịch có liên quan đến bất động sản được miễn thuế TNCN?
   
  Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi bởi Luật về Thuế sửa đổi 2014) quy định thu nhập được miễn thuế TNCN có liên quan đến bất động sản như sau:
   
  - Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
   
  - Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
   
  - Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.
   
  - Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
   
  - Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.
   
  Do đó, cá nhân sở hữu hoặc đồng sở hữu nhà đất mà có giao dịch có liên quan đến bất động sản thuộc các trường hợp nêu trên thì được miễn thuế TNCN.
   
  2. Xác định giá chuyển nhượng bất động sản để đóng thuế ra sao?
   
  Căn cứ Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được sửa đổi bởi Luật về Thuế sửa đổi 2014) thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản 
   
  - Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.
   
  - Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.
   
  - Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
   
  3. Căn cứ tính thuế TNCN khi chuyển nhượng QSDĐ
   
  Cụ thể tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản như sau:
   
  Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất.
   
  - Giá chuyển nhượng
   
  + Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
   
  Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.
   
  + Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
   
  Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.
   
  Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND tỉnh quy định. Trường hợp UBND tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.
   
  Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai, trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá đất và giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do UBND tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá Uỷ ban nhân (x) với tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng.
   
  + Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước.
   
  Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác định căn cứ theo bảng giá do UBND tỉnh quy định.
   
  4. Thời điểm tính thuế TNCN khi chuyển nhượng QSDĐ là khi nào?
   
  Theo khoản 3 Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) thì thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:
   
  - Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật;
   
  - Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.
   
  Như vậy, trường hợp giao dịch chuyển nhượng hoặc thừa kế QSDĐ thuộc đối tượng giao dịch là người trong một gia đình được quy định thì được miễn thuế TNCN.
   
  372 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (20/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận