Trường đại học có xuất hóa đơn cho học viên không?

Chủ đề   RSS   
 • #567369 31/01/2021

  sunguyenedu

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/01/2021
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Trường đại học có xuất hóa đơn cho học viên không?

  Mình có thắc mắc về hai vấn đề sau, mong được giải đáp. Xin cảm ơn.

  1/ Đơn vị Trường Đại học công lập đào tạo thạc sỹ có phải xuất hóa đơn cho học viên không? 

  2/ Học viên đóng tiền học phí bằng hình thức chuyển khoản có phải xuất phiếu thu?

   
  3721 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #567376   31/01/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 10401
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Liên quan đến vấn đề này Cục thuế TP Hà Nội từng có Công văn 79208/CT-TTHT giải đáp như sau:

   Căn cứ Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn:

  1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

  2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trườnghợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng". Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

  3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn".

  Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ như sau:

  "7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

  b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

  “b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua ”

  Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”

  ...

  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Trường đại học Kinh tế Quốc dân cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo theo mức khung học phí và mức trần học phí theo quy định của Nhà nước thì khi thu học phí của học sinh có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần trường phải lập hóa đơn theo quy định. Trường hợp học sinh không lấy hóa đơn thì trường vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn".

  Việc lập bảng kê học phí chỉ thực hiện xuất hóa đơn 1 lần theo ngày chỉ được áp dụng với những trường hợp học sinh nộp học phí có giá trị dưới 200.000 đồng mỗi lần và không lấy hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

  Ngoài công văn trên chị có thể tham khảo thêmCông văn 7054/CT-TTHT năm 2018về lập hóa đơn thu học phí do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  Theo tinh thần tại các công văn này thì đối với các trường đại học khi thu học phí sẽ phải xuất hóa đơn cho học viên. Học viên đóng tiền học phí sẽ xuất hóa đơn mà không viết phiếu thu.

   
  Báo quản trị |