Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn theo quy định mới?

Chủ đề   RSS   
 • #578594 28/12/2021

  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn theo quy định mới?

  Điểm a, khoản 2 điều 6 Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định: 
   
  "Điều 6. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày và giờ làm thêm
   
  2. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định như sau:
   
  a) Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 64 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 48 giờ."
   
  Theo quy định trên, tại thời điểm hiện hành Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 64 giờ.
   
  Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH thay thế thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành từ 01/02/2021 quy định tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ, cụ thể như sau:
   
  "Điều 6. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày và giờ làm thêm
   
  2. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định như sau:
   
  a) Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ."
   
  Lưu ý: Các quy định về giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn trên chỉ áp dụng cho các công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng, không yêu cầu bắt buộc đối với các công việc khác.
   
   
  435 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578646   28/12/2021

  Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn theo quy định mới?

  Đó là đối với các công việcng tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng. Còn đối với các công việc thông thường có hợp đồng thì tổng thời gian làm thêm giờ sẽ được quy định tại Điều 60 Nghị Định 145/2020/NĐ-CP
   
  Tại Điều 60 Nghị Định 145/2020/NĐ-CP quy định về tổng số thời gian làm thêm giờ với công việc bình thường như sau: 
   
   -Tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày làm việc bình thường, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 
   
  - Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày. 
   
  - Trường hợp làm việc không trọn thời gian quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày. 
   
  - Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần. 
   
  - Thời giờ quy định tại các khoản 1 Điều 58 Nghị định này được giảm trừ khi tính tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm để xác định việc tuân thủ quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 107 của Bộ luật Lao động. 
   
  Như vậy, đối với một ngày làm việc bình thường, thì khi cộng cả thời gian làm thêm và thời gian làm việc bình thường thì tổng số thời gian làm việc thì sẽ không được vượt quá 12 tiếng. Đối với ngày lễ thì thời gian làm việc cũng không được quá 12 tiếng một ngày. 
   
  Báo quản trị |  
 • #580379   11/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn theo quy định mới?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Quy định mới tăng số giờ làm việc tiêu chuẩn đến 72 giờ một tuần, tuy nhiên để ngăn ngừa làm dụng sức lao động thì quy định này chỉ được áp dụng với công việc sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông – lâm – ngư – diêm nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được; hoặc công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời điểm chủ hàng yêu cầu.

  Đối với các công việc khác, vẫn áp dụng tiêu chuẩn ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn nhiều hơn 8 giờ nhưng không quá 12 giờ.

   

   
  Báo quản trị |