Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Luật Đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #490048 20/04/2018

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 109 lần


  Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Luật Đầu tư

  Luật đầu tư là một môn học không hề dễ dàng, bởi nó liên quan đến rất nhiều vấn đề pháp lý khác như pháp luật về doanh nghiệp, các nghị định hướng dẫn, các chính sách phát triển cũng như quy hoạch phát triển của Nhà nước cũng liên quan đến ngành luật Đầu tư.

  Để ôn tập tốt và nắm rõ các vấn đề trong lĩnh vực đầu tư, các văn bản pháp luật về đầu tư cần có như sau:

  1. Luật đầu tư 2014

  2. Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  3. Thông tư 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

  4. Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

  5. Thông tư 75/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

  6. Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  7. Quyết định 19/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

  8. Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

  9. Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

  10. Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

  11. Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

  12. Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

  13. Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

  14. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

  15. Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

  16. Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

  17. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

  18. Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

  19. Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

  20. Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

  21. Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

  22. Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

  23. Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

  Một số câu hỏi và bài tập tình huống ôn tập môn Luật đầu tư (xem chi tiết tại file đính kèm) 

  Cập nhật bởi Kimhuyentr ngày 20/04/2018 02:33:26 CH
   
  13080 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Kimhuyentr vì bài viết hữu ích
  TOMOE123 (06/08/2019) quynh123496 (09/09/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận