Tình huống về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần?

Chủ đề   RSS   
 • #557545 09/09/2020

  nhlih

  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Tình huống về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần?

  Công ty Cổ phần Cỏ May có bốn cổ đông A, B, C, D nắm giữ lần lượt 20, 30, 40 và 100 cổ phần. Trong cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông năm nay, công ty sẽ bầu ra 07 thành viên Hội đồng quản trị. Nếu như theo cách thức bầu thông thường, cổ đông D, người nắm giữ 100 cổ phần sẽ là người có quyền tuyệt đối. Làm thế nào để tạo cơ hội cho A, B, C được bầu chọn người mà mình tin cậy vào hội đồng quản trị?
   
  Trong trường hợp này, các cổ đông A, B, C cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử và bầu cử theo phương thức dồn phiếu đúng không ạ?
   
  Theo quy định tại điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ – CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì:
  1.  Phương thức dồn phiếu bầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với tất cả các công ty cổ phần, gồm cả các công ty niêm yết, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.
  2.  Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử.
  3. ...
   
  1028 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nhlih vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận