Tiêu chí xét tặng Giải thưởng môi trường không hút thuốc đối với cá nhân, tổ chức

Chủ đề   RSS   
 • #602511 12/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2260)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1950 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiêu chí xét tặng Giải thưởng môi trường không hút thuốc đối với cá nhân, tổ chức

  Đây là nội dung tại Thông tư 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá.
   
  Theo đó, tiêu chí xét tặng Giải thưởng môi trường không hút thuốc đối với cá nhân, tổ chức được quy định như sau:
   
  tieu-chi-xet-tang-giai-thuong-moi-truon-khong-hut-thuoc-doi-voi-ca-nhan-to-chuc
   
  (1) Giải thưởng Môi trường không thuốc lá
   
  Giải thưởng Môi trường không thuốc lá (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được trao tặng cho tổ chức, cá nhân có địa điểm cấm hút thuốc lá đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 Thông tư này và được Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Sở Y tế, cấp Bộ Y tế (sau đây gọi chung là Hội đồng xét tặng) xét chọn.
   
  Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trao tặng trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp Bộ Y tế).
   
  Giải thưởng được tổ chức và xét tặng 02 năm một lần (sau đây gọi là kỳ xét tặng) và có giá trị trong kỳ xét tặng.
   
  (2) Tiêu chuẩn để xét tặng Giải thưởng môi trường không hút thuốc
   
  - Đạt các yêu cầu về tổ chức thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá quy định tại Chương II Thông tư này;
   
  - Thực hiện tốt quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 25 Thông tư 11/2023/TT-BYT.
   
  - Không có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.
   
  - Không có hoạt động quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; không được tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc lá tại địa điểm quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 1 Thông tư 11/2023/TT-BYT, trừ cửa hàng miễn thuế tại khu vực cách ly của sân bay.
   
  - Không nhận nguồn kinh phí tài trợ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc lá theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.
   
  (3) Các tiêu chuẩn ưu tiên để xét tặng Giải thưởng môi trường không hút thuốc
   
  - Có sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được cấp có thẩm quyền công nhận.
   
  - Đã được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng trong việc thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thứ tự ưu tiên theo cấp khen thưởng từ cao xuống thấp.
   
  - Bố trí kinh phí của đơn vị hoặc vận động được nguồn kinh phí tài trợ cho việc thực hiện quy định môi trường không khói thuốc lá (trừ kinh phí từ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá).
   
  - Sử dụng camera để phát hiện các hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm.
   
  - Có phòng tư vấn hoặc tổ chức thường xuyên hoạt động tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
   
  - Có tài liệu giáo dục, thông điệp thúc đẩy cai nghiện thuốc lá. Có pano, áp phích, tờ rơi hoặc tài liệu truyền thông khác về tác hại của thuốc lá ở vị trí dễ nhìn, ở khu vực có nhiều người qua lại của địa điểm cấm hút thuốc lá.
   
  Thời gian để đánh giá tiêu chuẩn xét tặng được tính trong khoảng thời gian 02 năm liên tục đến thời điểm xét tặng.
   
  Xem thêm Thông tư 11/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.
   
  268 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận