Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành thư viện

Chủ đề   RSS   
 • #603537 24/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2259)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1956 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành thư viện

  Bộ trưởng Bộ VHTTDL ngày 31/5/2023 đã ban hành Thông tư 07/2023/TT-BVHTTDL tải ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu.
   
  tieu-chi-tieu-chuan-chat-luong-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-nganh-thu-vien
   
  Đối với dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ ngành thư viện
   
  (1) Tiêu chí đối với dịch vụ hỗ trợ chuyên môn, dịch vụ thư viện
   
  -Tính thống nhất: Bảo đảm việc thống nhất về nội dung hỗ trợ, quy trình, cách thức triển khai cung cấp dịch vụ.
   
  -Tính cập nhật, kịp thời: Bảo đảm việc cập nhật, kịp thời các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực thư viện; các chuan nghiệp vụ, công nghệ mới về thư viện.
   
  -Tính khoa học: Bảo đảm các nội dung truyền đạt được xây dựng bài bản, mang tính khoa học, học thuật, dễ hiểu, dễ tiếp thu và có khả năng ứng dụng trong thực tiễn hoạt động thư viện.
   
  (2) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ hỗ trợ chuyên môn, dịch vụ thư viện
   
  - Bảo đảm 100% hoạt động dịch vụ được xây dựng chương trình, nội dung thống nhất, cập nhật, kịp thời và khoa học.
   
  - Bảo đảm ít nhất 90% người làm công tác thư viện có khả năng nắm bắt, lĩnh hội, cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực thông tin - thư viện, phục vụ hoạt động tác nghiệp chuyên môn nghiệp vụ.
   
  - Bảo đảm 80% người làm công tác thư viện sau khi được cung ứng dịch vụ có thể ứng dụng các kiến thức đã được tập huấn, tư vấn trong tác nghiệp trực tiếp hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện.
   
  (3) Hình thức cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn, dịch vụ thư viện
   
  Dịch vụ hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ thư viện được triển khai theo các hình thức sau:
   
  - Tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho thư viện hoặc người làm công tác thư viện trong triển khai thực hiện một hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể.
   
  - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thư viện ngắn hạn.
   
  - Tư vấn hỗ trợ xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện.
   
  Đối với dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu ngành thư viện
   
  (1) Tiêu chí dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu ngành thư viện
   
  - Tính thuận tiện: Người sử dụng thư viện có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu một cách thuận tiện thông qua việc phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp qua các thiết bị thông tin, không gian mạng.
   
  - Tính cập nhật: Việc cung cấp thông tin, sản phẩm thông tin - thư viện mang tính cập nhật, thời sự, có khả năng đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của người sử dụng thư viện.
   
  - Tính sẵn sàng: Tài nguyên thông tin, các sản phẩm thông tin - thư viện luôn sẵn có để phục vụ nhu cầu khác nhau của người sử dụng thư viện.
   
  - Tính khoa học chuyên sâu: Các sản phẩm thông tin - thư viện chất lượng, có hàm lượng chất xám cao, có khả năng hỗ trợ, định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
   
  - Tính phổ biến và đại chúng: Việc cung cấp thông tin, sản phẩm thông tin - thư viện phục vụ cho các đối tượng khác nhau, tương ứng với nhu cầu sử dụng thông tin của người sử dụng thư viện.
   
  (2) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu ngành thư viện
   
  - Bảo đảm 100% người sử dụng thư viện được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các sản phẩm thông tin do thư viện cung cấp.
   
  - Bảo đảm 90% người sử dụng thư viện thỏa mãn và hài lòng đối với chất lượng, khả năng cập nhật, mức độ sẵn sàng, tính chuyên sâu, khoa học của tài nguyên thông tin và sản phẩm thông tin thư viện phục vụ học tập, nghiên cứu do thư viện cung cấp
   
  - Bảo đảm 80% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu.
   
  (3) Hình thức cung cấp dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu ngành thư viện
   
  Dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu được triển khai theo các hình thức sau:
   
  - Tư vấn hỗ trợ kiến thức thông tin cho người sử dụng thư viện, bao gồm:
   
  + Bồi dưỡng kiến thức thông tin cho người sử dụng thư viện;
   
  + Tư vấn trực tiếp tại thư viện hoặc thông qua không gian mạng về nhu cầu, cách thức tiếp cận và sử dụng tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin - thư viện.
   
  - Cung cấp thông tin, sản phẩm thông tin - thư viện chất lượng cao phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học, bao gồm:
   
  + Biên soạn nội dung tóm tắt, chú giải;
   
  + Tổng luận phục vụ nghiên cứu;
   
  + Tổng quan phục vụ nghiên cứu.
   
  - Truy cập internet và hỗ trợ tìm kiếm thông tin.
   
  Xem thêm Thông tư 07/2023/TT-BVHTTDL tải có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.
   
  214 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận