Thương binh có được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở?

Chủ đề   RSS   
 • #541103 13/03/2020

  Thương binh có được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở?

  Hiện nay, có rất nhiều gia đình thương binh không hiểu luật quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở nên không nhận được hỗ trợ từ Nhà nước. Từ đó dẫn đến việc mất quyền lợi của họn.
   
  Theo điều 2 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 26/4/2013, người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở khi có đủ các điều kiện sau: là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận (thương binh, người hưởng chính sách như thương binh); hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) phải phá dỡ để xây mới nhà ở, phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
   
  Mức hỗ trợ từ 20 đến 40 triệu đồng, tuỳ trường hợp nhà hỏng hoặc nhà phải xây mới.
   
  Ví dụ: Thương binh thuộc đối tượng được hỗ trợ và nhà thương binh đang bị hư hỏng nên gia đình thương binh được hỗ trợ 40 triệu đồng nếu xây nhà mới hoặc hỗ trợ 20 triệu đồng nếu sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
   
  Nếu muốn thực hiện thì cần làm đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở, đơn đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và các giấy tờ chứng minh thương binh thuộc đối tượng được hỗ trợ gửi tại bộ phận một cửa UBND cấp xã nơi đang cư trú để được giải quyết.
   
  2092 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận