Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Sổ đỏ vay vốn ngân hàng

Chủ đề   RSS   
 • #557942 16/09/2020

  NguyenThanhNgan123

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/09/2020
  Tổng số bài viết (97)
  Số điểm: 1520
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 128 lần


  Thủ tục xóa đăng ký thế chấp Sổ đỏ vay vốn ngân hàng

  Khi thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở để vay Ngân hàng thì người nhận thế chấp có quyền đăng ký thế chấp. Nên khi đã đủ điều kiện trả nợ cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng để làm thủ tục chi trả khoản nợ để lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác ở trên đất, sâu đó cần phải làm thủ tục xóa chấp tại Phòng tài nguyên và môi trường cấp quận (huyện) với thủ tục như sau:

  rút sổ đỏ thế chấp tại ngân hàng

  Rút sổ đỏ thế chấp tại ngân hàng - Ảnh minh họa

  Các trường hợp xóa đăng ký thế chấp nhà đất

  Theo Khoản 1 Điều 21 của Nghị định 102/2017/NĐ-CP Người có nhu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây:

  - Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm;

  - Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng biện pháp bảo đảm khác;

  - Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác;

  - Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm;

  - Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ; tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  - Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp bảo đảm, tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu;

  - Đơn phương chấm dứt biện pháp bảo đảm hoặc tuyên bố chấm dứt biện pháp bảo đảm trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

  - Xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật;

  - Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm;

  - Theo thỏa thuận của các bên.

  Thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ

  Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ bao gồm:

  Căn cứ Điều 47 Nghị định 102/2017/NĐ-CP có quy định như sau:

  (1) Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất sau đây:

  - Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);

  - Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm;

  - Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;

  - Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

  (2) Xóa đăng ký trong trường hợp “Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm” thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký thế chấp sau đây:

  - Các giấy tờ nêu tại trường hợp (1)

  - Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

  Trình tự thủ tục thực hiện:

  Bước 1: Nộp hồ sơ

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  Bước 3: Giải quyết

  Căn cứ Điều 48 Nghị định 102/2017/NĐ-C quy định thủ tục xóa đăng ký lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

  - Ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận.

  - Sau khi ghi vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận, thì chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

  Trường hợp cơ quan đăng ký phát hiện trong sổ đăng ký, Giấy chứng nhận, phiếu yêu cầu đăng ký có sai sót về nội dung đã đăng ký do lỗi của mình, thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký và gửi văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin đó cho người yêu cầu đăng ký.

  Trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký, thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai đính chính thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận và sổ đăng ký, chứng nhận việc sửa chữa sai sót vào phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót và trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.

  Cập nhật bởi NguyenThanhNgan123 ngày 16/09/2020 04:15:03 CH
   
  10241 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận