Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #560521 15/10/2020

  Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

  Các trường hợp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn:

  + Tiếp nhận thêm thành viên mới vào công ty

  + Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác

  + Thay đổi thành viên do thừa kế

  + Có thành viên không thực hiện đúng nghĩa vụ về thời hạn góp vốn và phần vốn góp

  + Thành viên tặng cho phần vốn góp

  Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn

   Tiếp nhận thêm thành viên mới:

   - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

    - Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới

    - Quyết định của hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới

    - Văn bản xác nhận của công ty về việc góp vốn của thành viên mới

    - Bản sao hợp lệ các giấy tờ của thành viên mới:

     + Nếu là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu

     + Nếu là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương kèm theo văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho tổ chức

    - Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Kế hoạch và đầu tư nếu thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài

  Chuyển nhượng phần vốn góp

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  - Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

  - Bản sao hợp lệ các giấy tờ của thành viên mới:

    + Nếu là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu

     + Nếu là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương kèm theo văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho tổ chức

  - Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Kế hoạch và đầu tư nếu thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài

  Thay đổi thành viên do thừa kế

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  - Bản sao công chứng văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế

  - Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người thừa kế

  Thành viên không thực hiện đúng cam kết góp vốn

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  - Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn

  - Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn

  - Danh sách thành viên còn lại của công ty

  Thay đổi thành viên cho tặng phần vốn góp

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  - Hợp đồng tặng cho phần vốn góp

  - Bản sao hợp lệ các giấy tờ của thành viên mới:

     + Nếu là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu

     + Nếu là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương kèm theo văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho tổ chức

  Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn:

  Chuẩn bị hồ sơ theo từng trường hợp trên

  Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh và nhận Giấy biên nhận hồ sơ

  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

  Đăng bố cáo thay đổi thông tin doanh nghiệp

   
  825 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận